Valikko 

Blogi

Ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymyksiä

Julkaistu 24.8.2016

Ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymyksiä, eivätkä ne ole kenenkään yksinoikeus. Ihmisoikeudet kuuluvat tasapuolisesti ihan kaikille. On lainsäätäjien tehtävänä huolehtia siitä, että kaikkia yhteiskunnan jäseniä koskevat samat oikeudet. Ihmisten juridinen tasa-arvoisuus ei voi olla asenteista kiinni.
 
1.3.2017 voimaan astuvan tasa-arvoisen avioliittolain hyväksyminen eduskunnassa viime hallituskaudella oli tärkeä askel kohti yhdenvertaisempaa ja suvaitsevampaa yhteiskuntaa. Nyt on tärkeää jatkaa ajasta jääneiden lakien uudistamistyötä siten, että yhdenvertaisuutta loukkaavat epäkohdat korjataan. Erityisesti äitiyslain ja translain uudistamisten suhteen eletään jo yliajalla. Kysymys on sellaisista uudistuksista, joilla ei ole minkäänlaista vaikutusta valtaväestön elämään, mutta nämä muutokset ovat hyvin merkittäviä sille joukolle, joiden elämää ja arkea nykyisen lainsäädännön epäkohdat haittaavat ja joiden ihmisoikeuksia loukataan.
 
Translakiin ja äitiyslakiin tarvittavat muutokset eivät edellytä pitkää lainvalmistelua – teknisesti epäkohdat ovat tiedossa ja niiden ratkaisemiseksi on olemassa lakiehdotukset.
 
Nykyinen translaki on uudistettava siten, että se kunnioittaa henkilön itsemääräämisoikeutta. Vaatimukset henkilön steriloinnista ja mielenterveysdiagnoosin tekemisestä ovat ihmisarvoa alentavia ja loukkaavia, ja ne tulee poistaa laista. Nykyinen laki edellyttää myös kahdeksantoista vuoden ikää ennen toimenpiteitä, mikä asettaa nuoret heikompaan asemaan. Koettua sukupuolta vastaava juridinen sukupuoli on saatava vahvistettua aiempaa helpommin. Nopea, saavutettava ja avoin prosessi juridisen sukupuolen vahvistamisessa ehkäisee syrjintää, kunnioittaa yksityisyydensuojaa ja luo perustan ihmisarvoiselle elämälle.
 
Äitiyslain uudistamiseen tähtäävä kansalaisaloite keräsi vaaditut 50 000 allekirjoitusta ja tulee eduskunnan käsittelyyn. Meidän päättäjien on nyt osoitettava oikeudentuntoa asenteiden ja mielipiteiden sijaan. On väärin, että tällä hetkellä naisparit joutuvat tekemään perheen sisäisen adoption, jolla tarkoitetaan vanhemmuuden vahvistamista koskien puolison lasta. Nykyinen aikaa ja hermoja vievä järjestely on naisparien kannalta kohtuuton, nöyryyttävä ja yksinkertaisesti turha. Lakimuutos mahdollistaisi vanhemmuuden tunnustamisen jo neuvolassa.

Ainuttakaan hyväksyttävää tai pätevää perustelua sille, että ihmisiä kohdellaan lain edessä eri tavoin riippuen heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan, ei yksikertaisesti ole. Erityisesti lainsäätäjille ihmisten juridisen tasa-arvon on oltava itsestäänselvyys. Kyse ei ole omantunnon asiasta, vaan kyse on perusoikeuksista, yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja vapaudesta olla oma itsensä. Yhteiskunta, joka kohtelee kansalaisiaan lain edessä eri tavoin riippuen heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan, ei ole kehittynyt yhteiskunta.

Hoidetaan trans- ja äitiyslait kuntoon!

Saara-Sofia Sirén
Jaana Pelkonen
Kirjoittajat ovat Kokoomuksen kansanedustajia ja eduskunnan HBLTI-ryhmän jäseniä

Kirjoitus julkaistu Turun Sanomissa 24.8.2016