Valikko 

Blogi

Hyvää pyöräilyviikkoa!

Julkaistu 11.5.2019

Lähes 90% suomalaisista on polkupyörä jo olemassa ja erityisesti kouluikäiset lapset ovat ahkerimpia pyöräilijöitä maassamme. Työikään ehtineiden pyöräilijöiden määrä kuitenkin vähenee ja työmatkat taitetaan muilla välineillä. Pyöräily kuitenkin olisi loistava tapa huolehtia arkiliikunnasta, säästää luontoa ja välttää ruuhkia.

Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2029. Fiksu liikkuminen on merkittävä osa tätä kokonaisuutta. Tavoitteen saavuttamiseksi turkulaisten tulisi vuonna 2029 liikkua ennen kaikkea kävellen, pyöräillen tai sitten sähköistä joukkoliikennettä tai yhteiskäyttöajoneuvoja käyttäen. Näitä kulkumuotoja kehitetään vuonna 2016 alkaneessa EU-rahoitteisessa CIVITAS ECCENTRIC –hankkeessa.

Innostuin aikanaan Helsingin kaupunkipyöristä ja teinkin niiden ilmestymisen jälkeen valtuustoaloitteen kaupunkipyörien saamiseksi Turkuun. Tavoite toteutui, kun vuonna 2018 Turku aloitti kaupunkipyöräjärjestelmän kokeilun. Järjestelmä on vakiinnuttanut asemansa hienosti kaupungissa ja pyörät ovat kovalla käytöllä.

Jotta kaupunkipyörähankkeella ja pyöräilyn kannustavuudella olisi pitkäaikaisia ja laajemmalle leviäviä vaikutuksia, tulee meidän kiinnittää huomiota pyöräilymahdollisuuksien kehitykseen myös tulevaisuudessa. Sähköpyörät ja niiden latauspaikat mahdollistaisivat pidempienkin matkojen taittamisen kevyemmin, senioriväestön pyöräilymahdollisuuksien paranemisen ja pyörän käytön kynnyksen alenemisen myös heikompikuntoisten keskuudessa. Sähköpyörä on loistava hankinta myös lapsen kanssa liikkuvalle tai nopeampaa liikkumista hakevalle. Sähköpyörän avulla pidemmätkin matkat taittuvat mukavasti ja työpalaveriin voi saapua ilman hikipisaroita. Kevyen liikenteen väylien parantamishankkeet taas takaisivat turvallisen mahdollisuuden pyöräilyyn erityisesti kouluikäisten kohdalla.

Valtioneuvosto on julkaissut vuosi sitten Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman. Ohjelmassa lueteltuja keskeisiä keinoja pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi ovat muun muassa infrastruktuurin ja maankäytön suunnittelun kehittäminen, rahoituksen kohdentaminen kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen sekä asenteisiin ja liikkumistottumuksiin vaikuttaminen. Lisäksi nähdään tärkeänä taloudellisen ohjauksen ja lainsäädännön kehittäminen, yhteistyö eri toimijoiden välillä, kävelyn ja pyöräilyn vastuutahojen määrittäminen ja pyörämatkailun edistäminen. Kannatan näiden toimien edistämistä. Se luo edellytyksiä muun muassa tiedon tehokkaammalle käytölle uusien digitaalisten liikennepalvelujen kehittämisessä. Tämä mahdollistaa eri liikennemuotoja yhdistävien matkaketjujen muodostamisen siten, että esimerkiksi myös kaupunkipyörät ovat osa yhdellä lipulla käytettävää liikenteen palvelua.