Valikko 

Blogi

Hyvää ja kulttuurintäyteistä tekijänoikeuspäivää!

Julkaistu 26.4.2016

Tekijänoikeusasiat ovat erityisesti nyt kevään aikana työllistäneet kovasti, kun sivistysvaliokunnassa on käsitelty Euroopan unionista tullutta isoa kokonaisuutta liittyen Euroopanlaajuisiin digitaalisiin sisämarkkinoihin ja nykyaikaiseen, eurooppalaisempaan tekijänoikeusjärjestelmään.

Kokonaisuuden alla on vielä neljä omaa erikseen käsiteltävää kokonaisuutta tai asetusta. Kyseessä on monimutkainen ja periaatteellisella tasolla tärkeä kokonaisuus, johon perehtymiseen on saanut käyttää varsin paljon aikaa ja istumalihaksia. Kokoomusryhmässämme tekijänoikeusasiat kuuluvat vastuulleni, joten olen päässyt toden teolla sukeltamaan näihin kiemuroihin.
Kyse on osaltaan EU:n komission tekijänoikeuslainsäädännön modernisointiin tähtääviin toimenpiteisiin liittyvästä kuulemisesta, jota ohjaavat vahvasti muun muassa komission joulukuussa julkaisemat digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia ja EU:n sisämarkkinastrategia. Prosessin tavoitteena on nykyaikainen ja eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä. Sen haasteena on löytää tasapaino eri osapuolten näkemysten välillä. Mielestäni olemme ainakin toistaiseksi valiokunnassa onnistuneet tasapainoilemaan hyvin niin oikeudenhaltijoiden kuin -käyttäjien intressien välillä lausuntoja muotoillessamme.

Komission mukaan tekijänoikeusintensiiviset alat kuten media- ja kustannusala sekä musiikkiala työllistävät yli 7 miljoonaa työpaikkaa Euroopan unionin alueella. Tämänkin vuoksi on tärkeää, että alojen toimintamahdollisuudet turvataan. Komissio painottaakin, että tekijänoikeudet ja se, että luovan työn tekijät saavat myös digitaalisessa maailmassa oikeudenmukaisen korvauksen työstään, ovat luovuuden ja kulttuurien monimuotoisuuden kulmakiviä. Olen ehdottomasti samaa mieltä.

Näen yhteiset eurooppalaiset digitaaliset sisämarkkinat valtavana mahdollisuutena. Samaan aikaan kuitenkin internetin toimintaympäristö on haasteellinen erityisesti tekijänoikeuden näkökulmasta. Siksi onkin tärkeää, että uudistuksia on ehdotettu myös piratismin laajempaan ja tehokkaampaan torjuntaan. Internetissä tapahtuviin loukkauksiin puututtaessa on tärkeää huolehtia laillisen kaupankäynnin edellytyksistä sekä yksilöiden ja muiden toimijoiden perusoikeuksien toteutumisesta. Piratismin torjumiseksi tulisi pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka edistävät lisensiointia ja mahdollistavat nykyistä paremmin laillisten palvelujen tarjoamisen kuluttajille. Koska teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset eivät tunne maantieteellisiä rajoja, tuomioistuinten, poliisin, tullin ja muiden viranomaisten välistä rajat ylittävää yhteistyötä olisi helpotettava teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten tutkinnan helpottamiseksi.

Toisaalta taas pitää muistaa, että vaikka laillisten palveluiden mahdollistaminen ja edistäminen ovat parhaita tapoja torjua piratismia – ei se yksinään vielä riitä. Lisäksi täytyy kehittää tehokkaita toimenpiteitä laittoman toiminnan kitkemiseksi. Laittomasti toimivilla ja velvollisuutensa hoitamatta jättävillä toimijoilla on aina kohtuuton kilpailuetu verrattuna yhteisiä pelisääntöjä noudattaviin.

Erilaisia epäkohtia ja huolenaiheita on lukemattomia, mutta erityistä päänvaivaa oikeudenhaltijoille, eli esimerkiksi musiikintekijöille, tuntuu aiheuttavan nettipohjaisista jakelualustoista Youtube. Sen maksamat tekijänoikeuskorvaukset ovat vain murusia, vaikka kysymyksessä on maailman merkittävin musiikintoistoalusta. Oikeudenhaltijat voivat toki vaatia laittomasti ladattujen sisältöjen poistamista palvelusta, mutta ilmoitusmenettely on tällä hetkellä paitsi varsin raskas, myös toimimaton. Kertaalleen poistetut sisällöt kun tuppaavat pomppaamaan varsin pikaisesti takaisin palveluun.

Taiteilijan ja tekijän tulot perustuvat lähtökohtaisesti tekijänoikeuksiin. Tekijänoikeus mahdollistaa sen, että kulttuuria, taidetta ja viihdettä tekemällä voi ansaita elantonsa. Tämä on taiteilijoille tärkeää, koska isolla osalla heistä ei ole kuukausipalkkaa. He saavat tuloja sen mukaan, paljonko heidän töitään esitetään, myydään ja käytetään. On oikeus ja kohtuus, että meille muille iloa ja elämyksiä tuottavien teosten tekemisellä voi myös elää.

Hyvää ja kulttuurintäyteistä tekijänoikeuspäivää!

***

PS.
Tekijänoikeuskokonaisuuteen ja itsensä työllistämiseen liittyy myös muita sivistysvaliokunnan alaisuuteen kuuluvia asioita, joita olen aktiivisesti ajanut.

Yksi merkittävä tekijänoikeusratkaisu oli, kun hallitus linjasi kehysriihessä lainakorvauksiin kohdistetusta 2 miljoonan euron panostuksesta. Kysymyksessä on kirjojen tekijöille maksettava korvaus kirjastosta tehdyistä lainoista. Lainakorvausten alhainen taso on ollut periaatteellisella tasolla ongelmallinen, sillä kirjastolainojen määrä on suuri, mutta kirjailijat saavat lainausten osalta työstään varsin vaatimattoman korvauksen. Kirjastolainoista kirjojen tekijöille maksettavien korvausten korottaminen on ollut mm. Kirjailijaliiton pitkäaikainen tavoite. Olen itse ollut edistämässä asiaa aktiivisesti valiokunnassa, tavannut kirjailijoita ja ollut mukana asiaa koskevissa kirjallisissa kysymyksissä. Iloitsenkin kovasti tästä positiivisesta tekijänoikeusratkaisusta.

Tekijänoikeuspäivän teemaan sopii mielestäni hyvin myös luovien alojen toimintaedellytysten edistäminen yleensä. Yksi keino on AV-alan kannustinjärjestelmä, jota olen ehdottanut jo viime syksynä. Käy kurkkaamassa aikaisempi tekstini aiheeseen täältä: http://saarasofia.fi/suomeenkin-av-kannustinjarjestelma/

Esimerkiksi elokuva-alalla olisi nyt isoja mahdollisuuksia kasvuun, kunhan kannustinjärjestelmän myötä pystyisimme Suomessa vastaamaan kilpailuun sellaisia maita vastaan, jossa järjestelmät ovat jo käytössä. Avaukseen AV-kannustinjärjestelmään on suhtauduttu varsin positiivisesti ja sen osalta työ siis edelleen jatkuu.