Valikko 

Blogi

Helheten glömdes bort i alkoholdiskussionen

Julkaistu 12.1.2018

Alkohollagsreformen har varit föremål för intensiv debatt. Finland har redan nu en mer reglerad alkoholpolitik än resten av Europa och trots det ger alkoholen problem.

Alkoholens skadeverkningar är reella och måste förhindras. Det är i alla fall svårt för oss att tala om alkoholproblem. Alkoholdebatten har närmast gått ut på att gräla om förbud och gränsdragningar. Enligt min åsikt borde vi erkänna att högklassiga stödtjänster ska ingå i helheten. För dem som har ett beroende är det inte en tillräcklig lösning att alkoholhalt och tillgänglighet begränsas och skatten höjs.

För att vi ska kunna lösa de problem som alkoholen ger upphov till i vårt samhälle måste vi kunna föra en öppnare diskussion om alkoholismen som sjukdom. Lösningen ska sökas i tidigt ingripande och i en högklassig missbrukarvård som är lättillgänglig och fungerar i nära samarbete med mentalvården.

Det är också viktigt med förebyggande vård. Upplysning om alkoholens skadeverkningar och en öppen debatt är viktig för oss alla. Ansvarsfullt alkoholbruk förutsätter insikt. Alkohol är ett rusmedel som det är skadligt att konsumera för mycket av. Särskilt viktigt är det att se till att alkoholförbrukningen, trots lagändringarna, inte ökar bland de unga.

Den nya alkohollagstiftningen syftar till att svara mot konsumenternas ändrade behov och att avreglera alkoholförsäljningen till den delregleringen har ansetts vara till mer besvär än nytta. För att minimera alkoholskadorna behövs det emellertid också i fortsättningen högklassiga stödtjänster och en öppnare debatt.

 

Texten har också publicerats som en kolumn i Åbo Underrättelser