Valikko 

Blogi

Harkintaa saariston yhteysalusliikenteen maksukokeiluun

Julkaistu 22.11.2016

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistelemassa saariston liikennepalveluja kehittävää kokeilua. Ministeriö pyytää parhaillaan lausuntoja kahteen asetusluonnokseen, joissa esitetään saariston yhteysalusliikenteeseen maksukokeilua, jossa kaikilta aluksia käyttäviltä matkustajilta perittäisiin kohtuullinen maksu.

Ministeriön mukaan tavoitteena on kehittää saariston liikennepalveluita luomalla pohjaa markkinaehtoiselle liikenteelle. Ministeriön mukaan tämä turvaisi jatkossa vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden, alueen yritysten, sekä matkailijoiden liikkumisen tarpeet.

Tällä hetkellä yhteysalusliikenne on kaikille käyttäjille maksutonta. Liikenteen maksullisuutta on selvitetty aiemminkin. Tuolloin ministeriö päätyi siihen, että käyttäjämaksujen merkitys kustannusten kattamiselle olisi vähäinen, tosin silloin vakituiset asukkaat oli vapautettu maksusta.

Maksullisuuden vaikutuksia alueen vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille, yrityksille, matkailulle ja kunnille tulisi selvittää huolellisesti. Saaristossa on paljon esimerkiksi pienyrittäjiä, joille kohtuulliseltakin kuulostava käyttäjämaksu voi merkitä vuositasolla merkittäviä tappioita. Puhumattakaan siitä, mikäli maksut vaikuttaisivat matkailun kehittämiseen heikentävästi. Saaristokunnilla ei liene mahdollisuutta tässä taloustilanteessa ryhtyä myöntämään avustuksia käyttäjämaksujen kattamiseksi vakituisille asukkaille. On myös esitetty epäilyjä siitä, pystyttäisiinkö kerätyillä maksuilla kattamaan kunnolla edes keräämisestä itsestään aiheutuvia kustannuksia.

On suhtauduttava varauksella myös ministeriön arvioon siitä, että asetuksella voitaisiin houkutella markkinoille yksityisiä liikenteenharjoittajia. Saariston matkustajamäärät ovat verrattain pieniä jopa huippukaudella, eli kesäsesongin aikana.

Kysymys on myös siitä, suhtaudutaanko yhteysaluksiin osana yhteiskunnan ylläpitämää tieverkostoa vai halutaanko se muuttaa paikalliseksi julkiseksi liikenteeksi. Millä perusteella investoimme yhteistä rahaa maanteiden kulkuyhteyksiin syrjäisillä seuduilla, jos emme ylläpidä kulkuyhteyksiä saaristoon?

Saaristoasiain neuvottelukunnan jäsenenä, Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston varapuheenjohtajana sekä saariston vapaa-ajan asukkaana haluan pitää saariston elinvoimaisuuden, asumisen ja työpaikkojen, yrittäjyyden, matkailun ja alueellisen tasavertaisuuden puolta.

Mielestäni maksullisuuspohdinta sopisi ylipäänsä yhteysalusliikenteen sijasta paremmin harkittavaksi esimerkiksi osana mahdollisten uusien siltainvestointien rahoitusmalleja.