Valikko 

Blogi

Hallitusneuvottelut etenevät asia kerrallaan

Julkaistu 29.5.2023

Säätytalolla hallitusneuvottelut jatkuvat neljättä viikkoa Petteri Orpon johdolla. Neuvotteluiden tuloksena odotamme saavamme Suomeen enemmistöhallituksen, joka sitoutuu talouden kestäville urille saamiseen. Neuvottelut ovat sujuneet ennakoidusti. Kattavien asiantuntijakuulemisten jälkeen tällä viikolla odotetaan työryhmiltä konkreettista etenemistä yhteisiä ratkaisuja koskien.

Edessä tulee joka tapauksessa olemaan haastava ja monien vaikeiden päätösten kausi. Heti neuvotteluiden aluksi esimerkiksi valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Majanen ja Suomen Pankin johtaja Rehn kuvasivat talouden lähtökohtia: julkista taloutta on tasapainotettava ja velkaantumiskehitys saatava taittumaan. Lisäksi tarvitaan kipeästi talouskasvua vauhdittavia uudistuksia. 

Hallitusneuvotteluissa mukana olevat puolueet – siis kokoomus, perussuomalaiset, rkp ja kristillisdemokraatit – jakavat näkemyksen taloustilanteesta ja ymmärryksen sen luomista raameista. Yhteisenä tavoitteena on saada Suomi kestävämmälle polulle ja turvata hyvinvointi myös tulevaisuudessa. Puolueilla on luonnollisesti erilaisia tavoitteita, painotuksia ja näkemyksiä keinoista. Erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi neuvotteluita juuri käydään. Poliittisissa päätöksissä on aina lopulta kysymys niin yhteistyöstä kuin kompromisseista. 

Neuvotteluiden ylitettyä puolivälin, vaikeuskerroin kasvaa. Se kuuluu asiaan. Prosessi kuitenkin etenee, kysymys ja ratkaisu kerrallaan. Alkuviikon neuvotteluissa keskitytään maahanmuutto- ja ilmastokysymyksiin, joiden on arvioitu olevan näiden neuvotteluiden hankalimmasta päästä. 

Myös sote-palveluiden turvaaminen on haasteellinen neuvotteluiden osa-alue. Edellisen hallituksen perintönä uudelle hallitukselle jäi ratkottavaksi vaikea sosiaali- ja terveyspalveluiden yhtälö. Hoidon ja hoivan tarve lisääntyy väestön ikääntyessä, mutta jo tällä hetkellä resurssi- ja henkilöstövaje on monin paikoin kriittinen. Kustannukset kasvavat hälyttävästi. Samalla on kuitenkin huolehdittava myös talouden tasapainottamisesta, jotta tarvittavaa muutosta on mahdollista kannatella. Kiireellä läpiviety hallintouudistus ei ole helpottanut tilannetta tai parantanut palveluita, vaan päinvastoin. Onneksi ratkaisujakin on ja sosiaali- ja terveyspalveluiden korjaussarjaa käsitellään perusteellisesti Säätytalolla.

Oma työni neuvotteluissa on keskittynyt asumiseen, liikenteeseen ja ennen kaikkea ympäristöön. Koko poliittisen urani olen työskennellyt esimerkiksi Saaristomeren tilan parantamiseksi. Neuvottelut ovat kesken eikä niiden sisältöjä ole mahdollista kommentoida. Sen voin luvata, että töitä muutoksen eteen tehdään kellon ympäri.