Valikko 

Blogi

Hallitus lisää metsien suojelua

Julkaistu 11.6.2024

Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan jäljellä olevat kansalliset kriteerit täyttävät valtion luonnontilaiset, vanhat metsät suojellaan. Olin itse neuvottelemassa tätä osiota hallitusohjelmasta, ja pidän kirjausta luonnon kannalta yhtenä tärkeimmistä.

Hallitus kantaa huolta Suomen luonnon tilan heikentymisestä. Yli kolme neljästä metsäluontotyypistä on uhanalaisia. Metsät ovatkin keskiössä luontokadon pysäyttämisessä, sillä iso osa eliölajeista ja uhanalaisiksi luokitelluista lajeista elää nimenomaan metsissä. Myös hiilinielumme ovat romahtaneet ilmastotavoitteitamme uhkaavalla tavalla, mikä lisää kestävän metsäpolitiikan merkitystä ja haasteita entisestään.

Valtion tulee näyttää mallia erityisesti omilla maillaan. Tällä hallituskaudella pysyvään suojeluun siirretään enemmän valtion metsää kuin esimerkiksi viime kaudella. On tärkeää, että arvokkaimmat valtion metsät saadaan vihdoin pysyvään suojeluun. Siihen ei ole aikaisemmin pystytty.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sekä Metsähallituksen toimitusjohtaja Juha Niemelä kertoivat tänään 11.6. mediatilaisuudessa vanhojen metsien kansallisista kriteereistä ja niihin liittyvästä kokonaisuudesta. Valmistelu on vaatinut ymmärrettävästikin perusteellista työtä. Kriteereitä on valmisteltu ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön yhteistyössä sekä mm. Syken ja Luken tutkijoiden selvityksen pohjalta. Asiantuntijat eivät ole pystyneet esittämään yhtä kriteeristöä, ja asiaa valmistellut työryhmä päätyikin viitearvojen haarukkaan. 

Kokonaisuus koostuu kahdesta osa-alueesta: vanhojen metsien kansallisista kriteereistä sekä valtion maiden uudesta suojelupäätöksestä. Kovasti odotettu esitys kansallisiksi kriteereiksi on nyt siis valmistunut. Pääkriteereiksi on määritelty luontaiseen lajistoon kuuluvat puulajit, metsän ikä ja kuolleen puun määrä. Jotta metsä täyttää kriteerit, niiden tulee olla riittävän vanhoja ja sisältää riittävästi erimäärin lahonneita, kuolleita puita. Pääkriteerien raja-arvot eroavat toisistaan maan etelä- ja pohjoisosien välillä metsien erilaisesta kasvuvauhdista ja puustoisuudesta johtuen. Täydentäviä kriteereitä ovat puolestaan metsikön luontainen alkuperä, rakenteellinen monipuolisuus, sekä elinympäristöpuiden ja indikaattorilajien esiintyminen. Näistä vähintään kahden tulee täyttyä. Mikäli metsäkohde täyttää kriteerit ja on riittävän suuri, se suojellaan tiukasti. Näin ollen siitä tulee luonnonsuojelualue. Valmistellut kriteerit lähtevät seuraavaksi vielä lausuntokierrokselle. Pidän tärkeänä, että lopullinen päätöksenteko pohjaa tutkittuun tietoon. 

Lisäksi hallitus päätti siirtää lisää valtion maita pysyvään suojeluun. Uusi suojelupäätös kattaa yli 31 000 hehtaaria, ja se kohdentuu enimmäkseen Lappiin, Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Lisäksi Metsähallitus on jo aloittanut inventointityön valtion mailla sijaitsevista vanhoista ja luonnontilaisista metsistä. Näin ollen lopulliseen suojelupinta-alaan vaikuttaakin se, paljonko kohteita inventoinnissa löytyy ja miten ne rajataan. Valtion mailla tehtävän uuden pysyvän suojelun pinta-alan arvioidaan nousevan noin 80 000–90 000 hehtaariin. Moni on varmasti odottanut suurempaakin hehtaarimäärää, mutta kokonaisuus ei suinkaan ole vähäpätöinen. 

Yksityismaiden suojelu perustuu jatkossakin vapaaehtoisuuteen. Etelä-Suomessa METSO-ohjelma on osoittautunut toimivaksi, ja hallitus aikoo linjata sen kehittämisestä ensi vuonna. Suojelualueiden määrää Etelä-Suomessa lisätään juuri METSO-ohjelman kautta: tavoitteena on perustaa 96 000 hehtaaria uusia suojelualueita vuoteen 2025 mennessä. Tähän tavoitteeseen tullaan pääsemään.

Vanhojen metsien suojelu on laaja kokonaisuus, joka on herättänyt ymmärrettävästi paljon keskustelua ja kysymyksiä. On hyvä muistaa, että esimerkiksi lopullisia hehtaarimääriä ei tiedetä ennen inventaarioiden valmistumista. Suojelua kuitenkin lisätään, ja kyseessä ovat historiallisen mittavat suojelupäätökset. Samalla sovitetaan yhteen yhteiskunnan erilaisia intressejä. Työtä vanhojen metsien suojelun puolesta jatketaan. 

Voit lukea ympäristöministeriön tiedotteen tämän linkin kautta.