Valikko 

Blogi

Finskhetens kärna

Julkaistu 5.12.2017

Jubileumsåret för Finlands 100-åriga självständighet kulminerar på självständighetsdagen i värdigt firande runt om i Finland. Festligheternas officiella öppning sker på Salutorget i Helsingfors tisdagen den 5/12 när 100 finska flaggor hissas av barn och ungdomar.

Vi har alla våra egna traditioner att fira självständighetsdagen. Parader, besök vid krigshjältarnas gravar, tända blåvita ljus och hissa flaggan, ha en tyst minut med familj och släkt eller att följa festligheterna på palatset. Högtidstraditionerna ger möjlighet att leva sig in och påminnas om de händelser som vi med självständighetsdagens festligheter vill hedra.

De gångna hundra åren av självständighet har tidvis krävt stor vilja och ansträngning av vår nation. Även i svåra tider har den finska gemenskapens själ och vilja att säkerställa fosterlandets självständighet burit oss fram.

Vi är kända i världen särskilt för vårt stora kunnande och kvalitativa utbildning, vår rena natur och vårt trygga samhälle. Vi är ett ihärdigt folk som aldrig ger upp ochsom har en stor vilja att visa att även liten kan vara betydelsefull. Vi har en stark känsla för rättvisa och moral. Vi böjer oss inte ens för utmaningar som känns omöjliga. Det här kallar vi ”sisu”.

Hundra år av självständighet ger ett bra tillfälle att stanna upp och fundera över vad kommande hundra år kommer att bära med sig. Vart är vi finländare på väg?

I en mer globaliserad värld påverkar nationella händelser ännu starkare på varandra. I Finlands historia har inte nationalismen uteslutit internationalismen. Den internationella handeln och öppenheten är även idag grunden till vår höga levnadsstardard och trygghet. Internationalismen bör ses som en stärkande faktor för finskhet och den finska identiteten.

Även i en internationell värld behåller vi finskhetens kärna genom att minnas de gärningar med vilka detta land är byggt och de värden som vår historia skapat. Ihärdighet, mod och uthållighet. Rättvisa, jämlikhet och omsorg om andra.

 

God Självständighetsdagen!

 

Texten har också publicerats som en kolumn i Åbo Underrättelser