Valikko 

Blogi

Euroopan yhtenäisyys on Suomelle tärkeää

Julkaistu 6.5.2021

Kokoomus on Suomen johtava Eurooppapuolue. Eurooppamyönteisyys on vahva osa identiteettiämme, olemme aktiivisia Eurooppa-politiikassa ja osana EPP-ryhmää. Eurooppamyönteisyys, tai edes integraation kannattaminen, eivät kuitenkaan tietenkään tarkoita, että automaattisesti tulisi suhtautua myönteisesti kaikkeen, mitä EU:n suunnalta tulee. Pikemminkin päinvastoin: kun jokin asia on itselleen hyvin tärkeä, sen kehitystä seuraa erityisen tarkalla silmällä ja korvalla.

Viime viikkoina, ja erityisesti viime päivinä, poliittinen keskustelu on kulminoitunut EU:n elvytyspaketin ympärille. 750 miljardin euron paketti on hallituksen neuvottelema ja kuittaama. Kokoomus on pitkin matkaa esittänyt neuvotteluihin liittyen toiveita, huomioita ja perusteltua kritiikkiä. Oppositiota ei kuitenkaan otettu mukaan missään vaiheessa prosessia, vaan näkemyksemme sivuutettiin.

Nyt oppositiota kuitenkin tarvitaan. Vaikka pakettia on edistetty yksinomaan hallituksen voimin, sen hyväksyntään tarvitaan perustuslakivaliokunnan päätöksen mukaisesti 2/3 määräenemmistö Eduskunnan suuresta salista.

Perustuslakivaliokunnan ratkaisun jälkeen Kokoomus olikin siis vaativassa paikassa. Näkemyksiämme ei oltu huomioitu paketin neuvotteluvaiheessa ja lopputulokseen liittyi näkökulmastamme periaatteellisia ongelmia. Keskeinen toiveemme olisi ollut linjaus ns. ”no bail out”-säännöstä, eli siitä, että jokainen maa vastaisi omista veloistaan. Olisimme toivoneet velkavastuuta ja että jäsenmailta edellytettäisiin tarvittavia rakenteellisia uudistuksia. Nämä ajatukset eivät kuitenkaan hallituksen neuvottelutuloksessa näy ja siksi paketin puolustamiseen on suhtauduttu varauksin.

Elvytyspaketin eteneminen on kuitenkin Euroopan yhtenäisyyden kannalta todella tärkeää. Paketille on edellytetty kaikkien valtioiden hyväksyntää ja siksi Suomen päätöksellä on merkitystä koko EU:n kannalta. Kokoomus ei tietenkään halua vaarantaa EU:n toimintakykyä ja yhtenäisyyttä. Eurooppa on meille elintärkeä ja paketin kaatumisesta voisi seurata hyvinkin kielteisiä vaikutuksia esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden vakaudelle ja Suomen asemalle EU-pöydissä. Lisäksi EU:n yhtenäisyys on erityisesti Suomelle mitä suurimmissa määrin turvallisuuskysymys. Itäisessä naapurissamme iloitaan epäilemättä aina, jos Euroopan yhtenäisyyttä onnistutaan horjuttamaan. Näin ollen myöskään paketin kaataminen ei vastaa Kokoomuksen poliittista ajattelua.

Ruotsissa EPP-puolue moderaatit tekivät vastaavassa tilanteessa poikkeuksellisen ratkaisun äänestää tyhjää. Sama vaihtoehto oli Kokoomuksen pohdinnassa. Tyhjää äänestämällä mahdollistettaisiin paketin hyväksyminen hallituksen enemmistöllä. Sellaisessa tilanteessa hallitus siis kantaisi itse vastuun neuvottelemastaan paketista. Ajatus oli, että tyhjää äänestämällä voitaisiin ottaa kantaa paketin ongelmakohtia vastaan, mutta kuitenkin yhtenäisen EU:n puolesta.

Tiedossa oli, että ratkaisusta tulee Kokoomukselle kovaa kritiikkiä, vaikka tekisimme mitä. Asia on valtavan tärkeä ja siihen suhtaudutaan ihan oikeutetusti intohimolla, niin puolesta kuin vastaankin. Arvostan jokaista, joka on käynyt analyyttista keskustelua paketin merkityksestä Suomelle, EU:lle ja ennen kaikkea EU:n tulevaisuudelle. Kysymyksessä ei nimittäin ole vain 750 miljardin paketti ja noiden rahojen käyttökohteet. (Joiden määrittelyyn sivumennen sanoen ei toki myöskään ole hallitus ottanut oppositiosta mukaan.) Kysymyksessä ei myöskään ole ainoastaan EU:n toimintakyky kriisitilanteessa. Kysymyksessä on samalla linjaus siitä, miten suhtaudutaan yhteisten perussopimusten venyttämiseen. Kysymys on isolta osin siitä, mihin suuntaan Euroopan unionia tulevaisuudessa viedään.

Varsinainen äänestys asiasta on näillä näkyminen ensi viikolla. Äänestys tapahtuu suhteessa Valtiovarainvaliokunnan mietintöön. Mietintö valmistui vasta eilen ja siihen nyt kuuluvat lausumat vastaavat varsin hyvin Kokoomuksen esilläpitämiä huolia. Kokoomuksen edustajat valiokunnassa ovat siis tehneet neuvotteluissa todella hyvää työtä. Tämä muuttaa tilannetta. Tiukka mietintö helpottaa ja selkeyttää Kokoomuksen suhtautumista kokonaisuuteen ja meidän on sen myötä luontevampaa äänestää mietinnön hyväksymisen puolesta. Näin tulen myös itse tekemään.