Valikko 

Blogi

Energia- ja ilmastostrategian pitää olla kunnianhimoinen

Julkaistu 24.11.2016

 

Kansanedustajana, ympäristövaliokunnan jäsenä ja Kokoomuksen ympäristöverkoston puheenjohtajana olen sitä mieltä, että energia- ja ilmastopolitiikassa pitää rohkeasti ottaa kunnianhimoinen harppaus eteenpäin.

Hallituksen tänään julkaisema energia- ja ilmastostrategia on historiallinen kotimainen ilmastolinjaus. Strategiassa on konkreettinen tiekartta Suomen päästötavoitteiden saavuttamiseksi kestävällä tavalla. Valtioneuvosto hyväksyi torstaina istunnossaan kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030.

Ensimmäistä kertaa Suomella on konkreettinen suunnitelma päästövähennysten toteuttamisesta ja ilmastonmuutoksen torjumisesta. Mielestäni Suomen tulee, ja myös kannattaa, olla ympäristökestävien maiden kärkijoukoissa.

Energia- ja ilmastostrategiassa linjataan esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden käytön merkittävästä lisäämisestä. Maatalouden, yhdyskuntien ja teollisuuden jätteiden hyödyntämistä edistetään lämmön ja sähkön tuotannossa sekä liikenteen polttoaineena. Kiertotalouden edistäminen on panostus tulevaan.

Kestävän ilmastopolitiikan lisäksi hallituksen toimenpiteillä halutaan luoda mahdollisuuksia kiertotalouden ratkaisuille. Mielestäni kiertotalous ja resurssien viisas käyttö ovat välttämättömiä elementtejä kestävässä tuotannossa. Siellä on myös aivan valtava vientipotentiaali.

Strategiassa edistetään myös uusiutuvaan energiaan perustuvaa hajautettua sähkön ja lämmön tuotantoa. Pidän hyvänä, että hajautetun pientuotannon lisääminen tehdään pääosin markkinavetoisesti ja taloudellisin kannustein. Tiedolla ja paikallisilla esimerkeillä lisätään kansalaisten, yritysten ja julkisen sektorin kiinnostusta uusiutuvan energian hyödyntämiseen talokohtaisissa energiaratkaisuissa.

Erityisen olen tyytyväinen hiilensidonnan huomioimiseen. Hiilensidonnassa kehitetään viljelymenetelmiä, joilla hiilinieluja voidaan lisätä.

Strategiassa linjataan, että hiilinielujen kehittämisestä käynnistetään konkreettinen pilottihanke. Onnistuessaan hiilensidonta voi olla merkittävässä roolissa hiilipäästöjen vähentämisessä. Hienoa, että strategiassa on myös uusia avauksia. Kaikkiaan uskon, että maatalouden menetelmien kehittyminen on aivan keskeistä tavoitellessamme kestävää ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa.