Valikko 

Blogi

Eläinsuojelulain päivittämisestä unohtui kunnianhimo – Parsinavetat on kiellettävä

Julkaistu 7.6.2019

Uusi hallitus sai ohjelmansa valmiiksi ja osaa tavoitteista voidaan pitää varsin onnistuneina. Hallitusohjelman kirjauksia liittyen uudistuvaan eläinsuojelulakiin voisi kuvailla kuitenkin laimeiksi. Lain perusteluissa on määrä tunnistaa eläimen itseisarvo ja mahdollistaa eläinten lajityypillinen käyttäytyminen, mutta lainsäädännölliset keinot tämän tavoitteen toteutumiseksi jäävät varsin vähäisiksi. Lain uudistamisen lähtökohdaksi on nostettava oleva tieteellinen tieto sekä eläinten hyvinvointi ja hyvä kohtelu.

Eläinsuojelulain uudistusta on odotettu jo kauan. Rauenneeseen uudistukseen olisi syytä tehdä parannuksia esimerkiksi lisäämällä parsinavettakielto sekä sisällyttämällä porsitushäkkikielto siirtymäajalla. Häkissä makoilu rajoittaa emakon liikkumisen vapautta, luontaista käyttäytymistä ja kontaktia porsaisiin. Porsitushäkit on päätetty kieltää jo aiemmin muun muassa Ruotsissa ja Norjassa.

Edellinen eduskunta oli jo lähes valmis hyväksymään päivitetyn lain eläinten hyvinvoinnista, mutta paketti kaatui viime metreillä sen sisältämien maakuntauudistukseen liittyvien kytköksien takia. Tilanne tarjoaisi mahdollisuuden päivittää lakia vielä parempaan suuntaan.

Kuluttajat vaativat yhä eettisempiä tuotteita. Monet lihantuottajat saattavat joutua vielä suurempaan ahdinkoon, mikäli päättäjät eivät näytä suuntaa ekologisemmalle tuotannolle. Eläinsuojelulain uudistus olisi mahdollista toteuttaa viimeistään nyt eläinten hyvinvointia parantaen ja huolehtien tuottajille koituvien kustannusten kohtuullisuudesta.

Vihreät ja vasemmistoliito vaativat ennen vaaleja parannuksia eläinten asemaan. Hallitusohjelman perusteella näyttää siltä, että keskusta on iskenyt navetan ovet kiinni kyseisten puolueiden tavoitteilta. Kysymys kuuluukin, että mihin katosivat puheet maailman parhaasta eläinsuojelulaista. Nyt Rinteen hallituksen ohjelmaan on kuitenkin kirjattu ainoastaan selvitys nykyisten porsitushäkkien kieltämisen osalta ja uusien parsinavettojen kielto. Ihmettelen lisäksi, että hallitus ei ole valmis edes selvittämään kestäviä keinoja turkistarhauksesta luopumiseksi, vaikka muuten selvittäminen toistuu muuten lähes jokaisella ohjelman sivulla.