Valikko 

Blogi

Ehdotan liikunnan ja urheilun yhteiskuntasopimusta

Julkaistu 14.7.2015

Vierailin tänään Porissa SuomiAreenalla Akavan Erityisalojen Kiekkoa vai Kukkenheimia – tilaisuudessa keskustelemassa kulttuuri- ja liikuntapalveluiden merkityksestä.

Keskustelussa pohdittiin muun muassa miten vapaa-ajan palveluiden saavutettavuus voidaan kasvavista kuluista ja leikkauksista huolimatta taata koko kansalle.

Esitin ratkaisuksi oman kasvattiseurani Turun Riennon vuonna 2006, eli lähes kymmenen vuotta sitten, ehdottamaa liikunnan ja urheilun yhteiskuntasopimusta. Ajatus on edelleen hyvin ajankohtainen. Vaikka sopimusjärjestelmän osien ja osapuolten tulee uudistua aika ajoin, ei itse ajatus sopimisesta ole menettänyt merkitystään.

Ehdotan, että urheilujärjestöjen jäsenmaksujen tulisi olla kokonaan tai edes osittain vähennyskelpoisia verotuksessa, kuten työelämässä paljon puhuttaneet ammattiyhdistysliikkeiden jäsenmaksut. Näen tämän perusteltuna järjestelynä mikäli voidaan sopia, että urheilujärjestöt tuottavat vastikkeeksi riittävät yhteiskunnalliset tavoitteet sisältäviä palveluja.

Näen urheiluseuroilla keskeisen roolin esimerkiksi hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamisessa. Lasten ja nuorten liikkumattomuus huolestuttaa. Suurimmat massat tavoitetaan koulujen kautta. Urheiluseurat voisivat olla merkittävässä roolissa esimerkiksi edesauttamassa hallitusohjelmaan kirjatussa kärkihankkeessa, jossa jokaiseen koulupäivään lisätään yksi tunti liikuntaa. Koulujen lisäksi esimerkiksi palvelutalot voisivat olla yksi areena näille seurojen vastikkeellisille palveluille.

Uskon, että tällä verovähennyskelpoisuudella olisi positiivisia muutoksia ennaltaehkäisyn kannalta mutta myös samalla muutos toivottavasti laskisi kynnystä kokeilla erilaisia lajeja ja lähteä mukaan urheilutoimintaan.Toivon myös, että tämä muutos vaikuttaisi positiivisesti hälyttävän korkeiksi nousseihin harrastusmaksuihin

Toivonkin, että lähdemme avoimesti selvittämään valtiovallan toimesta yhteistyössä urheilujärjestöjen ja kuntien edustajien kanssa urheilun ja liikunnan palveluiden yhteiskuntasopimusta, jolla luodaan uudenlainen perusta vapaaehtoisen liikuntatyön kehittämiselle ja vahvistamiselle.

Nyt olisi oiva paikka tämänkaltaiselle muutokselle. Kunnissa tapahtuu uudistuksia, hallitusohjelman mukaisesti halutaan lisää liikuntaa kouluihin ja seurapuolella on valtavia haasteita, jotka kuitenkin liikuttavat valtavaa joukkoa suomalaisia lapsia ja nuoria.

 

Mukana keskustelemassa olivat myös kiekkolegenda Juhani ”Tami” Tamminen, rap-artisti Paleface, kirjailija Juha-Pekka Koskinen ja kansanedustaja Sanna Marin. Katso koko keskustelu täältä.