Valikko 

Blogi

Det svenska språket utgör inget hot för den finländska identiteten – våra grannar i väst är våra partner, vår granne i öst är en krigsförbrytare

Julkaistu 17.10.2022

Finland är en del av västvärlden och det nordiska samarbetet är vår viktigaste plattform för internationellt genomslag. Det finns behov av att ytterligare intensifiera det nordiska samarbetet inom EU, FN och i framtiden även Nato. 

Att vara nordisk är en del av vår identitet. Vikten av banden västerut betonas i nuläget när vi har mist allt förtroende för vårt östra grannland. Våra grannar i väst är våra partner, vår granne i öst är en krigsförbrytare. 

Finlands historia innehåller perioder under både svenskt och ryskt styre. Lyckligtvis kämpade våra förfäder för vår självständighet. De ska ha tack för att det finländska samhället och våra värderingar bygger på just nordiskhet. Vi har under hela vår självständighet arbetat för ett fungerande nordiskt välfärdssamhälle. Våra centrala värden är förtroende, lika möjligheter och jämställdhet. 

Mot denna nordiska bakgrund väckte det ”finskhetsprogram” som Sannfinländarna publicerade förra veckan som väntat diskussion på sociala medier. Utan tvekan var detta även syftet med partiets politiska ställningstagande. Enligt programmet stör de obligatoriska studierna i svenska bland annat de finskspråkigas självbild och språkliga identifiering. 

Det svenska språket är trots detta definitivt en styrka och tvåspråkigheten en rikedom. Det svenska språket hotar inte finskheten, utan tvåspråkigheten är en del av vårt samhälle. 

Texten har också publiserats som en kolumn i Åbo Underrättelser.