Valikko 

Blogi

Demokratian vahvistaminen edellyttää puolueiden yhteistyötä

Julkaistu 17.5.2024

Demokratia on yhteiskuntamme perusarvo, jota on jatkuvasti vaalittava. Sitä ei voida pitää itsestäänselvyytenä missään. Kestävä päätöksenteko edellyttää ennen kaikkea faktapohjaisuutta ja puolueiden yhteistyötä. Sen sijaan tarpeettoman vastakkainasettelun ja mielipiteiden kärjistymisen voidaan nähdä uhkaavan demokratiaa.

Poliittinen keskustelukulttuuri on ympäri maailmaa valitettavan kärjistynyttä. Etenkin sosiaalisessa mediassa keskustelut voimistuvat kiivaiksi, kun kärkkäimmät kommentit saavat eniten näkyvyyttä. Kärjistynyt ja polarisoitunut vuoropuhelu ei kuitenkaan jää vain someen, vaan se laajenee helposti myös muihin yhteyksiin. Ilmiön on voinut havaita myös Suomessa, kun esimerkiksi eduskunnan täysistunnoissa teräviä sanallisia piikkejä lentelee toisinaan salin molemmin puolin. Vastakkainasetteluun ei kuitenkaan olisi varaa. Se vaikeuttaa yhteistyötä sekä heikentää vuorovaikutusta ja sen kautta myös demokratiaa, koko suomalaisen yhteiskunnan ydintä.

Politiikassa luodaan usein ”me vastaan muut” -asetelmaa. Kun poliitikko kommentoi jotakin asiaa, kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, pyrkiikö hän kiillottamaan omaa tai puolueensa sädekehää haukkumalla muita. Populistinen huutelu on omiaan ruokkimaan vastakkainasettelua. Muiden arvostelu, epäkohtien esittäminen sekä ehdottomat ja mustavalkoiset mielipiteet ovat helppoja politiikan keinoja, jotka voivat hetkellisesti palkitakin. Asioiden kestävän edistämisen kannalta niiden sijaan tarvittaisiin kuitenkin kokonaisvaltaista tilannekuvan analysointia, realististen kompromissien etsimistä ja erilaisten näkemysten kunnioittamista. Puolueiden välinen yhteistyö lisää päätöksenteon pitkäjänteisyyttä sen sijaan, että valittaisiin vain oman puolueen suosiota lyhyellä aikavälillä nostattavia keinoja. Se parantaa myös vaikutusmahdollisuuksia: demokratiassa kun kukaan ei saa päätöksiä aikaiseksi yksinään, ja vaalien myötä asetelmat saattavat aina muuttua.

Puolueiden väliset erot ovat nykypäivänä vahvasti esillä. On ymmärrettävää, että yhteistyöhön liittyy välillä myös turhautumista. Erilaisista näkökulmista huolimatta yhteistyö puoluerajojen yli on lopulta avain järkevien päätösten toteutumiselle. On kyettävä tekemään kompromisseja ja edistämään mahdollisimman hyvää tulevaisuutta myös eri mieltä olevien ihmisten kanssa. Tavoitteena on yhteisten, kestävien ratkaisujen löytäminen. Niitä ei kuitenkaan löydy, jos tyytyy vain luettelemaan ongelmia tai syyttelemään toisia.

Päätösten edistämisen kannalta tärkeää on siis rakentava ja ratkaisuhakuinen kommunikointi. Kaikilla on oikeus tuoda omat näkemyksensä esille. Kaikkien tulisi myös kyetä ilmaisemaan näkemyksensä muita ihmisiä ja heidän näkemyksiään arvostaen. Eniten saadaan aikaan keskittymällä yhdistäviin tekijöihin sen sijaan, että painotettaisiin erottavia jakolinjoja. Vastakkainasettelu heikentää luottamusta ja kompromissien löytymistä. Lisäksi se voi kärjistyessään edistää ääriliikkeiden syntyä ja populismin lisääntymistä, jolloin demokraattiset periaatteet ja prosessit saattavat joutua koetukselle.

Demokratian kannalta olennaista on myös päätöksenteon pohjautuminen faktoille. Kun päätöksentekijöillä on käytössään tutkittuun tietoon pohjautuva yhteinen tilannekuva, toimivia ja hyväksyttävissä olevia ratkaisuja on helpompi löytää. Keskeistä on pyrkiä löytämään ymmärrystä erilaisten ihmisten ja erilaisten näkökulmien välillä. Toisia kunnioittava vuoropuhelu ja rakentava yhteistyö paitsi edistää päätösten syntymistä, myös tekee politiikassa toimimisesta miellyttävämpää. Sekin osaltaan vahvistaa demokratiaamme entisestään. Jokainen meistä vaikuttaa siihen, miten yhteistyö politiikassa sujuu ja millaiseksi keskustelukulttuuri kehittyy. Jokaisella meistä varmasti on myös varaa parantaa.

Kirjoitus on julkaistu myös Demo Finlandin blogissa 13.5.2024.