Valikko 

Blogi

Budjettiriihestä lapsiperheille ja ympäristölle tärkeitä uudistuksia

Julkaistu 31.8.2017

 

Tervehdin riemulla hallituksen päätöstä ryhtyä uudistamaan perhevapaajärjestelmää.

Nykyinen perhevapaamalli on jäänyt pahasti ajasta. Sen uudistamisen suhteen ollaan eletty jo pitkään yliajalla.

Järjestelmä, joka syystä tai toisesta aiheuttaa sen, että;

–       Suomessa naisten työllisyys on alhaisemmalla tasolla, kuin muissa pohjoismaissa ja, että

–       kotihoidontuella kotona olevista vanhemmista lähes kaikki ovat naisia

..on rakenteena toimimaton ja se on viivytyksittä korjattava!

 

Perhevapaajärjestelmän uudistuksella voidaan tavoitella naisten parempaa työllisyysastetta, mikä on keskeinen kysymys myös julkisen talouden näkökulmasta. Hoivavastuun jakautuminen tasaisemmin naisten ja miesten kesken vaikuttaa työelämän tasa-arvoon, naisten palkkakehitykseen ja lopulta myös naisten eläkkeisiin.

Uudistukselle on nyt erinomaiset edellytykset, sillä lukuisat tahot, Kokoomus mukaan lukien, ovat jo tehneet esityksiä perhevapaamalliksi ja asiasta on käyty kuluneen vuoden aikana paljon keskustelua. Hienoa, että hallitus ryhtyy nyt sanoista tekoihin. Hallituksen suunnitelman mukaan esitys uudesta perhevapaajärjestelmästä annettaisiin eduskunnalle syksyllä 2018 ja se astuisi voimaan 1.1.2019. Uudistus valmistellaan yhdessä työmarkkinaosapuolten ja lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa.

Perhevapaajärjestelmä tarvitsee kokonaisvaltaisen uudistuksen. Uuden järjestelmän on pystyttävä entistä paremmin huomioimaan perheiden monimuotoisuus ja tarjoamaan joustoja muuttuvan työelämän ja perheen yhteen sovittamiselle. On tärkeää, että perhevapaauudistus tehdään nyt huolellisesti siten, että nykymallin epäkohtiin löydetään toimivia ratkaisuja.

 

Aikaisempia kirjoituksiani perhevapaista:

http://saarasofia.fi/perhevapaajarjestelma-uusiksi-viela-talla-kaudella/

http://saarasofia.fi/tasa-arvoa-ja-joustoja-tyoelamaan/

 

Muita perheille merkittäviä päätöksiä budjettiriihestä;

–       päihteitä käyttävien äitien hoitoon myönnetään 3 miljoonaa euroa

–       opintotuen huoltajakorotukseen kohdistetaan 10 miljoonaa euroa

–       lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen nostamiseen osoitetaan 9,5 miljoonaa euroa

–       varhaiskasvatusmaksuja alennetaan 70 miljoonalla eurolla 1.1.2018 alkaen. Alennukset kohdistuvat pieni- ja keskituloisille. Toisen lapsen sisaralennus nostetaan 50 prosenttiin

–       viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta käynnistetään kokeilu

 

Ympäristö esillä budjettiriihessä

Ympäristön kannalta merkittävä hallitus teki budjettiriihessään tärkeän päätöksen esittäessään 10 miljoonan euron lisäystä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toteutukseen! METSO –ohjelman rahoituksesta kirjoitin viimeksi keväällä yhdessä kollegani Pertti Salolaisen kanssa.

Niin ikään ympäristölle ja luonnon monimuotoisuudelle tärkeä panostus on vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseen sekä vesistöjen kunnostustöihin ohjattava 1,7 miljoonan euron lisämääräraha. Erityisesti uhanalaisen järvilohen suojelua olen pitänyt esillä. Vesistöihin ja niissä eläville lajeille koituu paljon haittaa ihmisen toiminnasta, joten näiden haittojen kompensointi on vain kohtuullista ja oikein.

Hallitus esittää myös 7 miljoonan euron määrärahaa kiertotalouden investointeihin, kasvuekosysteemien kehittämiseen ja innovatiivisten hankintojen edistämiseen. Kiertotalousmallin edistäminen on mielestäni tärkeä askel kohti kestävämpää kulutusta, joten siihen panostamalla luodaan edellytyksiä uudenlaiselle työlle ja terveemmälle ympäristölle.