Valikko 

Blogi

Itsenäisten valtioiden on voitava tehdä omat päätöksensä

Heti kun Kiinan rooli olympialaisten näyttämönä päättyi, otti Venäjällä suurvaltahaikailun näytös uusia kierroksia. Vaikutti olleen suunnitelmissa. Putin järjesti näytösmäisen turvallisuusneuvoston kokouksen ja piti pitkän, poukkoilevan ja huolta herättävän puheen. Venäjä aikoo tunnustaa Itä-Ukrainalle kuuluvien alueiden itsenäisyyden. Tämä tarkoittaa merkittävää eskalaatiota jo ennestään erittäin jännittyneeseen tilanteeseen. Tunnustamalla separatistialueet Venäjä rikkoo kansainvälistä oikeutta sekä Minskin sopimuksia. Alueet […]

Julkaistu 21.2.2022 0

Turun Tunnin junan tavoitevuotta ei tule siirtää

Tunnin juna -hankkeeseen liittyen saatiin huolestuttavia uutisia. Hallitus antoi eduskunnalle käsiteltäväksi U-kirjelmän. Siinä esitetyn kannan myötä Tunnin junan tavoitevuosi uhkaa siirtyä jopa kymmenellä vuodella eteenpäin. Hanke on Varsinais-Suomelle erittäin tärkeä. Meillä on erinomaiset perusteet nopeamman ja sujuvamman ratayhteyden toteuttamiselle. Se edistäisi kasvua, laajentaisi työssäkäyntialuetta, parantaisi elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia sekä vähentäisi päästöjä. Viivytysuhan taustalla on hallituksen halu […]

Julkaistu 18.2.2022 0

Ihmisoikeuksien toteutuminen luo pohjan vakaudelle

Eduskunta kävi tänään lähetekeskustelun joulukuussa julkaistusta ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta. Selonteossa linjataan valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeustoimintaa kansainvälisesti, Euroopan unionissa sekä kansallisesti. Samalla siinä kuvataan niitä toimia, joilla Suomessa turvataan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Ajankohta selonteon käsittelylle on maailmanpoliittisesti mitä tärkein. Selonteosta käy ilmi sama, kuin kansainvälisten tutkimuslaitosten selvityksistä – ihmisoikeustilanne sekä demokratiakehitys ovat heikentyneet jo pitkään kymmenissä […]

Julkaistu 16.2.2022 0

Vastuullisuus on Suomen vahvuus

Yhä useampi kuluttaja on kiinnostunut siitä, miten hänen ostamansa tuote tai palvelu on tuotettu. Vastuullisuus onkin ollut jo pidemmän aikaa vahvistunut trendi, monin paikoin ihan keskeinen osa tämän päivän liiketoimintaa. Kuluttajan on kuitenkin edelleen vaikea varmistaa valintojensa vastuullisuus. Useimmiten valveutuneemmallekin kuluttajalle on haaste selvittää varmasti, miten hyvin esimerkiksi ihmisoikeudet on jonkin tuotteen tuotannossa huomioitu. Siksi […]

Julkaistu 11.2.2022 0

Ansvarsfullhet är Finlands styrka

Allt fler konsumenter är intresserade av hur produkten eller tjänsten de köper har producerats. Ansvarsfullheten har varit en växande trend redan under en längre tid, och utgör på många håll en central del av den dagliga verksamheten.  För konsumenterna är det trots det fortfarande svårt att försäkra sig om att de val de gör är ansvarsfulla. I de […]

Julkaistu 10.2.2022 0

Miksi hallitus haluaa kieltää lasten harrastukset?

Hallituksen koronaministerityöryhmä kokoontui viime perjantaina käsittelemään uusia rajoituksia, koska koronavirusmuunnos omikron leviää nyt niin nopeasti. Ajankohta oli sikäli erikoinen, että kysymyksessä oli viimeinen arkipäivä ennen koulujen alkamista ja neuvotteluiden keskeisin kysymys koski hallituksen sisältä noussutta halua siirtyä etäkouluun. Ei ole tiedossa, miksi hallitus havahtui asiaan niin myöhäisessä vaiheessa. Omikronin leviäminen on ollut nähtävissä pitkään ja […]

Julkaistu 10.1.2022 0

Hallituksen arpajaislaki on pettymys

Joulukuussa eduskunta käsitteli Marinin hallituksen arpajaislakiuudistusta. Esitys on valitettavasti pettymys. Tällä uudistuksella nimittäin rahapelihaittojen ehkäiseminen jää vähäiseksi. Laskun maksavat haikommassa asemassa olevat ihmiset. Suomalaiset hävisivät vuonna 2018 kesimäärin 370 euroa kuukaudessa Veikkaukselle ja ulkomaisille rahapeliyhtiöille. Joukossa on pelaajia kaikista tulotasoista, mutta haitat tuntuvat eniten pienipalkkaisten kukkarossa. Peliriippuvuudesta kärsivillä saattaa olla kymmeniä pikavippejä ja jopa kymmeniä […]

Julkaistu 31.12.2021 0

Regeringens lotterilag är en besvikelse

Riksdagen behandlade regeringen Marins lotterilagsreform i december. Tyvärr är propositionen en besvikelse. Genom denna reform kommer nämligen penningspelens nackdelar inte att förebyggas mycket. Räkningen betalas av de mest utsatta personerna. Finländarna förlorade i genomsnitt 370 euro i månaden till Veikkaus och utländska spelbolag under 2018. Bland dem finns spelare från alla inkomstnivåer, men förlusterna känns […]

Julkaistu 31.12.2021 0

Ulkopolitiikan linjan on oltava pitkäjänteinen

Kuluneet vuodet ovat kansainvälisesti olleet tasapainoa hakevia. Katseet ovat kohdistuneet aikaisempaa vahvemmin kahtia jakautuneeseen Yhdysvaltoihin, jonka ulkopoliittinen linja oli erityisen epäjohdonmukainen Trumpin aikana. Samaan aikaan Kiina on vahvistanut merkittävästi asemiaan. Toisaalta myös Afrikka mantereena on huomioitu yhä kiinnostavampana ja nopeasti kehittyvänä alueena. Suurin osa kehityskuluista on hitaita, vuosikymmeniä kestäviä ja suhteellisen tasaisesti etenevinä vaikeammin havaittavia. […]

Julkaistu 20.12.2021 0

Skärgårdens ringväg kan fungera bättre

Intresset är nu stort för att turista i hemlandet. Naturligtvis har skärgården också tidigare dragit till sig framför allt stugfolk och båtfolk. Under de två senaste somrarna har antalet turister emellertid varit större än förut. Ett av dragplåstren i vår region är Skärgårdens ringvägar. Mängden cyklister på rutterna har vuxit med tiotals procent i året. Senast nu måste uppmärksamhet fästas såväl vid ruttens […]

Julkaistu 10.12.2021 0