Valikko 

Blogi

Vi stödjer finländarnas ekonomiska kunnande och en kultur där ägande uppmuntras

Målet för statsminister Petteri Orpos regering är att förbättra möjligheterna till förmögenhet för alla finländare. Som ett led i detta är det viktigt att främja finländarnas förståelse för möjligheterna och riskerna med att spara och investera. Regeringens mål är att genomföra ett nationellt projekt om ekonomiskt kunnande, som syftar till att göra finländarna till den ekonomiskt mest […]

Julkaistu 31.5.2024 0

Helsingin sopimuksesta 50 vuotta – Suomi voisi jälleen olla aloitteellinen ja pelastaa Itämeren, tällä kertaa EU-rahoituksella

Ted Apterin ja Saara-Sofia Sirénin yhteinen mielipidekirjoitus Itämeri on maailman toiseksi suurin murtovesiallas ja sen valuma-alueella asuu 85 miljoonaa ihmistä. Silti sitä ei Euroopassa vieläkään huomioida riittävästi. Itämeren suojelustrategiaa on viimeksi suuremmin uudistettu vuonna 1992 ja viimeisin EU-strategiakin on vuodelta 2009.Itämeren suojelu alkoi vuonna 1972 Suomen aloitteesta järjestetyllä kongressilla, jonka lopputuloksena suojelusopimus allekirjoitettiin Helsingissä vuonna […]

Julkaistu 29.5.2024 0

Äänestä Euroopan parlamenttivaaleissa!

Euroopan unioni on Suomen tärkein taloudellinen ja poliittinen viitekehys sekä arvoyhteisö. Suomen lainsäädännöstä jo yli puolet tulee EU:sta. Maailman myllerrysten keskellä pienelle Suomelle EU:n vahvuus ja toimijuus on ensisijaisen tärkeää. Työtä demokratian, tasa-arvon ja oikeusvaltioperiaatteen puolesta tarvitaan joka päivä. Sillä on siis valtava merkitys, ketkä tekevät päätöksiä Euroopan parlamentissa. Kesäkuun alussa järjestettävissä eurovaaleissa valitaan Suomesta […]

Julkaistu 29.5.2024 0

Demokratian vahvistaminen edellyttää puolueiden yhteistyötä

Demokratia on yhteiskuntamme perusarvo, jota on jatkuvasti vaalittava. Sitä ei voida pitää itsestäänselvyytenä missään. Kestävä päätöksenteko edellyttää ennen kaikkea faktapohjaisuutta ja puolueiden yhteistyötä. Sen sijaan tarpeettoman vastakkainasettelun ja mielipiteiden kärjistymisen voidaan nähdä uhkaavan demokratiaa. Poliittinen keskustelukulttuuri on ympäri maailmaa valitettavan kärjistynyttä. Etenkin sosiaalisessa mediassa keskustelut voimistuvat kiivaiksi, kun kärkkäimmät kommentit saavat eniten näkyvyyttä. Kärjistynyt ja […]

Julkaistu 17.5.2024 0

Hallitus parantaa työmarkkinoiden työrauhaa

Johtamani eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on tänä keväänä käsitellyt hallituksen esitystä työrauhaa koskien. Työrauhaesitys on yksi osa hallituksen työmarkkinareformeja. Tavoitteena on edistää kilpailukykyä ja tuottavuutta. Suomi tarvitsee kasvua, ja kasvu taas edellyttää vakaata toimintaympäristöä ja houkuttelevaa investointiympäristöä. Näitä edellytyksiä heikentävät kuitenkin työrauhahäiriöt. On tärkeä ymmärtää, että hallituksen uudistukset eivät rajoita perustuslain turvaamaa, vahvaa lakko-oikeutta. Hallitus ei […]

Julkaistu 26.4.2024 0

TET-harjoittelijan kirjoitus Israelin tilanteesta

Kävin lounaalla TET-harjoittelussa toimistollani olleen Leon kanssa ja kävi ilmi, että hän on kiinnostunut ulkopolitiikasta. Harjoittelujaksollaan hän saikin tehtäväkseen kirjoittaa pohdintaa itse valitsemastaan The Economist -lehden artikkelista. Hänen kirjoituksensa on alla. Kiitos Leo! ”Israelin sotajohto on asettanut isot tavoitteet puolustusvoimilleen, mutta niistä näytetään jääneen jälkeen. The Economistin julkaisema artikkeli “The short-sighted Israeli army” on julkaistu […]

Julkaistu 26.4.2024 0

TET-harjoittelija kertoo viikostaan eduskunnassa

Minulla oli ilo saada viime viikolla TET-harjoitteluun yläkouluikäinen oppilas Leo. Hän oli tutustumassa työelämään toimistollani eduskunnassa. Leon viikkoon sisältyi mm. podcast-aiheiden suunnittelua, eduskunnan vegepäivätapahtuman järjestelyitä sekä seminaariin, tapaamiseen ja kokouksiin osallistumista. Lisäksi hän kirjoitti esseen itse valitsemastaan, ulkopolitiikkaa koskevasta aiheesta. Hän pääsi myös tutustumaan Eduskuntataloon opastetulla kierroksella sekä seuraamaan kyselytuntia yleisölehteriltä. Ehdimme onneksi myös viettää […]

Julkaistu 25.4.2024 0

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta sai valmiiksi mietintönsä työrauhalain uudistamisesta

Lehdistötiedote 19.4.2024 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä työrauhalainsäädännön uudistamisesta. Keskeisimpinä muutoksina poliittisten työtaisteluiden kestoa rajoitetaan, myötätuntotyötaistelut asetetaan suhteellisuusarvioinnin piiriin ja laittomista työtaisteluista tuomittavia hyvityssakkoja korotetaan. Työrauhalainsäädännön uudistamisen tavoitteena on korjata työtaisteluoikeuden käytön sääntelyssä ilmenneitä epäkohtia ja parantaa tätä kautta työrauhaa työmarkkinoilla. Kokoomuksen kansanedustaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén pitää uudistusta perusteltuna […]

Julkaistu 22.4.2024 0

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan hallitusedustajat: Työrauhalainsäädännön käsittely on ollut normaalin lainsäädäntöprosessin mukaista

Lehdistötiedote 11.4.2024 Työrauhalainsäädännön muutoksia koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle maaliskuun alussa. Tällöin eduskunta kävi esityksestä lähetekeskustelun, jonka jälkeen se lähetettiin käsiteltäväksi työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustus- ja lakivaliokunta antoivat lausunnot mietinnön muodostamista varten. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan hallituspuolueiden edustajat Saara-Sofia Sirén (kok.), Jorma Piisinen (PS) ja Anders Norrback (rkp.) korostavat, että valiokunta on käsitellyt työrauhalainsäädäntöä koskevaa […]

Julkaistu 12.4.2024 0

Työrauhaesitystä käsitellään kiirehtimättä ja viivyttelemättä

Kansanedustajien tärkein työ tehdään valiokunnissa. Valiokuntien päätehtävä on käsitellä asioita valmistavasti ja laatia mietinnöt, joista täysistunnossa sitten äänestetään.  Valiokunnan tulee käsitellä valiokuntaan lähetetyt asiat ilman viivytyksiä. Hallituksen esitysten käsittely valiokunnassa kulkee karkeasti siten, että ensin käydään kuulemisvaihe ja sen jälkeen siirrytään työstämään mietintöä. Tällä hetkellä julkisuudessa käydään kiivasta keskustelua koskien hallituksen työrauhaesitystä. Kyseisellä lailla luodaan […]

Julkaistu 12.4.2024 0