Valikko 

Blogi

Suomeen maailman paras eläinsuojelulaki

Kuluneen kauden aikana valmisteltu eläinsuojelulaki ei lopulta ehtinyt eduskunnan suuren salin päätettäväksi, kun pääministeri Juha Sipilä erotutti oman hallituksensa vain hieman ennen hallituskauden päättymistä. Eläinsuojelulain uudistusta on odotettu jo pitkään ja lain uusimiselle on päivänselvä tarve. Valmistelun lähtökohdaksi lakiesityksessä oli nostettu hienosti muun muassa saatavilla oleva tieteellinen tieto sekä eläinten hyvinvointi ja hyvä kohtelu. Tavoitteena […]

Julkaistu 4.4.2019 0

Kaiken alku ja juuri on alku ja juuri

Politiikassa on pitkään vallinnut turhauttava vastakkainasettelu ympäristönäkökulmien ja maatalouden välillä. Se on täysin turhaa, sillä nimenomaan maataloudesta on löydettävissä ratkaisut keskeisimpiin ympäristöhaasteisiimme: ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen ja vesistöjen suojeluun. Vierailin viime vuoden aikana useammalla maatilalla Varsinais-Suomessa. Tilavierailuilla oli todella rohkaisevaa kuulla viljelijäyrittäjien näkemyksiä, jotka vahvistivat omaa ajatustani siitä, minkälaista kestävä maatalous on. Ratkaisut löytyvät maaperästä. […]

Julkaistu 2.4.2019 0

Puhetta tulevaisuudesta vai valintoja tulevaisuuksien välillä?

Moni ehdokas puhuu näissä vaaleissa tulevaisuudesta. Se on lupaavaa. Päätöksentekijöiden tulisikin osata katsoa pidemmälle kuin vain lähivuosiin. Kysymys on siitä, millaisen Suomen jätämme lapsillemme. Tulevaisuuden tutkimuksen perusajatus on, että mahdollisia tulevaisuuksia on kuitenkin enemmän kuin yksi. Erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia on lukematon määrä: osa toivottavia, osa vähemmän toivottavia, osa todennäköisempiä kuin toiset. Jokainen päätös, jonka kansanedustajina […]

Julkaistu 1.4.2019 0

Biokaasuautolla paremman omantunnon kilometrejä vaalikentillä

Tämänkin viikonlopun aikana kilometrejä Varsinais-Suomen teillä on kertynyt satoja. Viimeisten kuukausien aikana olen käynyt lähes kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa, monissa useampaan kertaan. Näiden kilometrien aiheuttamat päästöt painaisivat mieltä, jos en olisi noin vuosi sitten tehnyt päätöstä siirtyä biokaasuautoon. Ilta-Sanomat kartoitti kansanedustajien autovalintoja tammikuussa. Selvityksestä kävi ilmi, että olen toistaiseksi Suomen ainoa biokaasuautoileva kansanedustaja. Auto on liikkuvassa […]

Julkaistu 31.3.2019 0

Kokoomuksen kulttuurivisio

Kokoomus on tänään julkaissut kulttuuripoliittisen ohjelman, josta löytyvät puolueen keskeisimmät tavoitteet kulttuurin ja taiteen tukemiseksi, luovien alojen työllisyyden kehittämiseksi sekä kulttuuripalveluiden turvaamiseksi sekä kulttuurin ja taiteen saattamiseksi jokaisen meidän ulottuville. Ohjelmaan voi tutustua täällä. Mielestäni taiteen ja kulttuurin keskeinen tehtävä on sanoittaa ja selittää meille yhteiskunnan tapahtumia, kertoen sekä kauniita että vaikeitakin tarinoita. Sen tarkoituksena […]

Julkaistu 27.3.2019 0

Tekoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen

Kokoomus on julkaissut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman. Ohjelman kohdista moni on ilokseni sellaisia asioita, joita olen kansanedustajakauteni aikana tavalla tai toisella tuonut esille. Nostan esille joitakin esimerkkejä. Kärjessä on itseoikeutetusti perhevapaauudistus, jonka kautta edistetään tasa-arvoa, naisten työmarkkina-asemaa ja työllisyyttä. Keskeistä on, että jatkossa perhevapaat jakaantuvat vanhempien kesken tasaisemmin ja joustavammin ja että erilaiset perheet ovat kaikki […]

Julkaistu 17.3.2019 0

Demokratia ei ole koskaan valmis

Demokraattista järjestelmäämme haastetaan monesta suunnasta. Valeuutisointi, vihapuhe, sosiaalisen median luomat kuplat, populismi sekä heikkenevä luottamus ja vähenevä arvostus poliitikkoja kohtaan ovat aikamme ilmiöitä, jotka nakertavat jo demokraattisen päätöksenteon pohjaa. Politiikkaan kuuluu vastakkainasettelu, mutta turhan monesti tuntuu, ettei vastakkaisia näkökulmia aidosti edes haluta kuulla. Kannanotoiksi riittävät ytimekkäät twiitit, joita varten ei tarvitse edes kunnolla perehtyä käsiteltävään […]

Julkaistu 17.3.2019 0

Varhaisempia toimia nuorten mielenterveysongelmien ehkäisyyn

Nuorten mielenterveysongelmat ovat olleet kasvussa Suomessa. Taustalla olevat ongelmat ovat usein hyvin monisyisiä. Keskeistä ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi on varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa tuen koulupolulla, että ongelmiin tarjotaan varhainen tuki ja, että jokaisella lapsella ja nuorella on lähellään vähintään yksi turvallinen aikuinen. Sosiaalisiin verkostoihin kuuluminen on tärkeää mielen hyvinvoinnin tukemiseksi. […]

Julkaistu 10.3.2019 1

Naisten oikeuksia parannetaan kehitysyhteistyön ja demokratian avulla

Näin kansainvälisenä naistenpäivänä haluan nostaa esille kehitysyhteistyön ja demokratian vahvistamisen merkityksen naisten oikeuksien parantamiseksi. Meillä on Suomessakin vielä työtä tehtävänä esimerkiksi työelämän tasa-arvon edistämisessä ja vanhemmuuden kustannusten jakautumisessa tasaisemmin sukupuolten välillä. Maailmanlaajuisessa mittakaavassa Suomessa on kuitenkin paljon sellaista, jossa voimme näyttää esimerkkiä ja viedä osaamista maailmalle. Vakaissa ja demokraattisissa yhteiskunnissa naisten asema on turvatumpi ja […]

Julkaistu 8.3.2019 0

Kulttuurin moninainen merkitys tulee tunnistaa

Monipuolinen ja kehittyvä taide- ja kulttuurielämä ovat oleellinen osa sivistynyttä yhteiskuntaa. Kulttuurin avulla voidaan ilmaista ja kommentoida yhteiskunnallisia ilmiöitä, herättää ajatuksia, puhutella ja esittää kritiikkiä. Monimuotoisella kulttuuritarjonnalla on itseisarvonsa ohella monia positiivisia vaikutuksia. Kulttuuriharrastuksilla on tutkitusti myönteisiä hyvinvointivaikutuksia sekä merkittävää kunta- ja aluetaloudellista arvoa, esimerkiksi matkailun ja identiteetin rakentumisen kannalta. Kulttuuripolitiikkaa pitää siis osata ajatella […]

Julkaistu 5.3.2019 0