Valikko 

Blogi

Jaksamisensa rajat saa sanoa ääneen

Koronakriisi on muuttanut arkeamme aivan toiseksi kuin vielä hetki sitten. Paljon on puhuttu itse sairauden hoidosta ja epidemian hillitsemiseksi tehtävistä rajoituksista. On puhuttu koronan vaikutuksista talouteen ja työpaikkoihin. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet koronakriisin välilliset vaikutukset hyvinvointiin. Miten ihmiset jaksavat muuttuneen arjen keskellä? Muutos on aina jonkinlainen kriisi. Muuttunut arki tarkoittaa uusia tai erilaisia rutiineja, joskus […]

Julkaistu 10.5.2020 0

Euroopan yhtenäisyydestä on huolehdittava myös tulevaisuudessa

Viimeinen vuosi on ravistellut monella tavalla EU:ta ja sen yhtenäisyyttä. Oikeusvaltioperiaatteen vaarantuminen osassa jäsenmaita, Britannian ero sekä vallitseva koronakriisi ovat kaikki aiheuttaneet omat haasteensa yhtenäiselle Euroopalle. Euroopan unioni perustettiin sodan raunioille. Euroopan yhdentymisen perusajatuksena oli vakauden ja vaurauden turvaaminen koko Euroopan alueella. Tätä ajatusta lähdettiin toteuttamaan yhteistyön kautta, rakentamalla yhteistä arvopohjaa ja hyvinvointia maailmansotien runtelemien […]

Julkaistu 9.5.2020 0

There should be no obstacles to publishing information

The importance of information grows during a crisis. Amid the corona pandemic, Finland has been lucky to be several weeks behind many other countries in the development of this crisis. We have had the opportunity to utilise information and experiences from elsewhere. However, this opportunity has not been utilised fully, but instead, the Finnish government […]

Julkaistu 8.5.2020 0

Koronakriisistä ei saa tulla poliittisen päätöksenteon kriisiä

Koronakriisi on aiheuttanut ympäri maailmaa muutoksia ihmisten arkeen ja sillä on luonnollisesti ollut suuria vaikutuksia myös poliittiseen päätöksentekoon. Koronavirus on esimerkki siitä, miten nopeasti globaalissa maailmassa niin hyvät kuin huonotkin asiat leviävät maailman laidalta toiselle. Globaalit haasteet edellyttäisivät myös globaaleja ratkaisuja. Koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin vastaaminen vaatii monenkeskistä kansainvälistä yhteistyötä. Valitettavasti kaikki eivät kuitenkaan halua olla […]

Julkaistu 24.4.2020 0

Vad händer efter corona?

Coronakrisen har redan pågått i Finland i några veckors tid. Även om vi fortfarande befinner oss i den akuta situationen bör man också överväga hur man slutligen kommer ut ur krisen. Krissituationen och exitstrategin kräver planering och tydligt ledarskap. Under exceptionella omständigheter ökar vikten av strategisk ledning och samordning ytterligare. Dessa är de områden som i regeringens agerande under de senaste […]

Julkaistu 23.4.2020 0

Eduskunnan tehtävä on valvoa hallitusta. Hallituksen on annettava eduskunnalle tarvittavat tiedot.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi aloitetut poikkeustoimet ovat aiheuttaneet painetta myös eduskuntatyössä. Lainvalmistelulla on ymmärrettävästi ollut kova kiire ja lakien hyväksymiset on viety läpi eduskunnassa poikkeuksellisen nopeassa aikataulussa. Nopea ja paineistettu valmistelu on aiheuttanut myös ongelmia. Ne on syytä mainita ääneen, jotta mahdolliset haasteet liittyen parlamentarismiin ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen tulevat varmasti huomioiduksi. Tämä oli ensimmäinen, muttei ehkä […]

Julkaistu 19.4.2020 0

Mikä on Suomen koronastrategia?

Reilu viikko sitten kirjoitin blogiini tekstin otsikolla ”Miltä pohjalta Suomea johdetaan?”. Tuon kysymyksen merkitys on viikon aikana vain vahvistunut.  Tuntuu lähes epätodelliselta, mutta edelleenkään vallitsevan kriisin keskellä valtiojohdon strategia ei ole selkiytynyt. Viime viikon kirjoituksessani pohdin erityisesti hallitusohjelman epämääräistä roolia valtioneuvoston toiminnassa, mutta hallituksen strategisen otteen epäselvyys herättää myös muita kysymyksiä. Strategista johtamista tarvittaisiin kuumeisesti […]

Julkaistu 14.4.2020 0

Miltä pohjalta Suomea johdetaan?

Vaikka parhaillaan elämme koronakriisin pahinta vaihetta ja tärkein tehtävä juuri nyt on huolehtia suomalaisten turvallisuudesta, tulee samalla suunnitella reittiä, jota pitkin pääsemme myös eteenpäin poikkeuksellisen vaikeasta tilanteesta. Laajat rajoitustoimet aiheuttavat toivottuja tuloksia viruksen leviämisen ehkäisemiseksi , mutta niillä on samalla ikäviä ja kauaskantoisia sivuvaikutuksia. Koronastrategian lisäksi tarvitaan exit-strategia, jonka pohjalta rajoituksia voidaan lähteä purkamaan. Suomea […]

Julkaistu 6.4.2020 0

Ratkaisuja perheiden etäarkeen

Koronaviruksen aiheuttama kriisi on muokannut meidän kaikkien arkea. Esimerkiksi monissa lapsiperheessä normaalit rutiinit ja arjen hallinta ovat nyt entistä enemmän koetuksella, kun yhdistetään etätöitä, etäkoulua, etäharrastuksia ja lastenhoitoa. Parhaimmillaan kotoa löytyy monen ikäisiä tekemässä päivän mittaan erilaisia tehtäviä: leikkejä, koulutehtäviä ja töitä. Myös ruokailujen ja ulkoilun tulee onnistua kaiken tämän ohessa. Omakohtaisestikin tiedän, että pienten […]

Julkaistu 27.3.2020 0

Ei jätetä ketään yksin

Koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi tehdyt toimet ovat vaikuttaneet tavalla tai toisella jokaisen suomalaisen elämään. Rajoitustoimista on päätetty ennen kaikkea siksi, että kyettäisiin turvaamaan terveydenhuoltojärjestelmämme kestävyys. Tarkoitus on suojata paitsi riskiryhmiin kuuluvia, ylipäänsä kaikkia muitakin. Kiireisiä terveyspalveluita ja sairaalahoitoa tarvitsevat monet muutkin, kuin koronaan sairastuvat. Siksi järjestelmämme ei saa ylikuormittua. Poikkeuksellisena aikana erityistä huomiota tarvitsevat myös monet […]

Julkaistu 19.3.2020 0