Valikko 

Blogi

Hyvää pyöräilyviikkoa!

Lähes 90% suomalaisista on polkupyörä jo olemassa ja erityisesti kouluikäiset lapset ovat ahkerimpia pyöräilijöitä maassamme. Työikään ehtineiden pyöräilijöiden määrä kuitenkin vähenee ja työmatkat taitetaan muilla välineillä. Pyöräily kuitenkin olisi loistava tapa huolehtia arkiliikunnasta, säästää luontoa ja välttää ruuhkia. Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2029. Fiksu liikkuminen on merkittävä osa tätä kokonaisuutta. Tavoitteen saavuttamiseksi […]

Julkaistu 11.5.2019 0

Me olemme kaikki eurooppalaisia

Tänään 9.5. vietetään Eurooppa-päivää. Lähes 70 vuotta sitten, 9.5.1950 Ranskan ulkoministeri Robert Schuman teki ranskalaisen poliitikon, Jean Monnet’n idean pohjalta ehdotuksen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamisesta. Tästä Schumanin esityksestä alkoi Euroopan yhtenäistymiskehitys, joka johti Euroopan Unionin syntymiseen. Me olemme kaikki eurooppalaisia ja osa yhteistä rauhan ja yhteistyön hanketta, Euroopan Unionia. Olen ylpeästi eurooppalainen ja koen […]

Julkaistu 9.5.2019 0

Ilmastokysymys on tulevaisuuskysymys

Kuva: Katowicen ilmastokokouksessa Suomen delegaation jäsenenä joulukuussa 2018 Olen iloinen, että ympäristö ja ilmastoaiheet ovat nousseet näissä vaaleissa aikaisempaa vahvemmin poliittisen keskustelun keskiöön. IPCC:n viimeisimmän raportin julkaisun jälkeisessä maailmassa on yhä selvempää, että ilmastonmuutos on aikamme suurimpia kysymyksiä. On juuri meidän nykyisten päättäjien harteilla ratkaista ilmastokestävyyden haasteet. Maapallo ja luonto kyllä selviävät kaikista vitsauksista tavalla […]

Julkaistu 13.4.2019 0

Emme saa menettää yhtään nuorta

Loppuelämän kannalta tärkeitä perustaitoja opitaan jo heti opinpolun alussa. Lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen ovat aivan keskeisiä taitoja siinä, että peruskoulun jälkeen on mahdollisuuksia siirtyä jatko-opintoihin ja siitä työelämään. Tämä osaaminen, tiedot ja taidot, kuuluvat jokaiselle lapselle. Meidän on varmistettava, että peruskoulu onnistuu tarjoamaan jokaiselle lapselle hyvät edellytykset jatkaa koulutiellä eteenpäin. Varhainen tuki ja yksilölliset koulutuspolut […]

Julkaistu 12.4.2019 0

Kansallispuistoista elinvoimaa

Metsähallituksen hallinnoimien arvokkaiden luontokohteiden ja kansallispuistojen korjausvelan lyhentämiseksi osoitettiin vuoden 2019 budjetissa yli kolme miljoonaa euroa. Varsinaissuomalaisten arvostaman Kurjenrahkan kansallispuiston ylläpitoon ja kunnostukseen osoitettiin tuosta kokonaisuudesta 200 000 euron lisämääräraha. Kurjenrahka on kansallispuistona hyvin suosittu kohde ja tärkeä virkistysalue varsinaissuomalaisille. Kurjenrahka soveltuu kaikenikäisille kävijöille ja tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia luonnosta ja liikunnasta nauttimiseen. Kansallispuiston ylläpitoon ja kunnostukseen […]

Julkaistu 11.4.2019 0

Yrittäjyys luo hyvinvointia ja työpaikkoja

Työelämä on monella tapaa murroksessa. Yhä useampi työllistää itse itsensä, tekee epäsäännöllistä työtä tai useaa työtä samaan aikaan. Järjestelmämme tulisi tunnistaa paremmin muuttuvat työn muodot ja joustaa siten, että työn vastaanottaminen kannattaa aina. Itsensätyöllistäjien ja pienyrittäjien perusturvaa on parannettava. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat avainasemassa uusien työpaikkojen syntymisessä ja siten paremman työllisyysasteen ja talouskasvun saavuttamisessa. […]

Julkaistu 10.4.2019 0

Tasa-arvoa asevelvollisuuteen

Osallistuin tänä keväänä valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille. Sen myötä olen tullut pohtineeksi paljon asevelvollisuuden ja siviilipalveluksen tulevaisuutta sekä mahdollisuutta niin sanottuun kansalaispalvelukseen. Kurssimme avajaisissa Puolustusvoimien komentaja Lindberg käytti ison osan puheestaan perustellakseen nykyistä järjestelmää miesten asevelvollisuudesta, jota naisten vapaaehtoinen palvelus täydentää. Itse olen kuitenkin pitänyt koko ikäluokan yhteisiä kutsuntoja hyvänä ajatuksena. Maanpuolustuskurssin aikana näkemykseni vain vahvistui. Koko […]

Julkaistu 9.4.2019 0

Världens bästa djurskyddslag till Finland

Djurskyddslagen, som har varit under beredning under den gångna perioden, kom slutligen aldrig i tid till riksdagens behandling i plenum, eftersom premiärminister Juha Sipilä lämnade in sin regerings avgångsansökan strax före slutet av sin mandatperiod. Man har väntat länge på djurskyddslagsreformen och det har funnits ett tydligt behov för ett förnyande av lagen. Utgångspunkten för förberedelsen av propositionen har utgjorts avden tillgängliga forskningsinformationen och djurens välbefinnande och goda behandling. Syftet var att åstadkomma världens bästa djurskyddslag.   Tyvärr nådde man inte fram till […]

Julkaistu 9.4.2019 0

Tarvitaan kestävää kasvua!

Välillä kuulee sanottavan, että Suomi on niin pieni maa, ettei meidän tekemisellämme ole maailman mittakaavassa väliä. Olen eri mieltä. Globaalissa vertailussa me suomalaiset kulutamme verrattain paljon luonnonvaroja ja aiheutamme päästöjä henkilöä kohden. Suomalaisten osalta ylikulutuspäivä tulee kuukausia aikaisemmin, kuin kansainvälinen keskiarvo. Se tarkoittaa sitä, että me kulutamme moninkertaisen määrän yhteisiä luonnonvaroja moniin muihin tämän maapallon […]

Julkaistu 8.4.2019 0

Jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus

Harrastusten positiivinen vaikutus esimerkiksi oppimiseen, sosiaalisten taitojen vahvistumiseen, elämänhallintaan ja itsetuntoon on laajasti tunnistettu. Esimerkiksi liikunnalla lisätään vielä terveitä elinvuosia ja vähennetään riskiä sairastua elintapasairauksiin. Kuitenkin vain viidennes suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Erityisesti lasten ja nuorten liian vähäinen liikunta on huolestuttava kehityssuunta. Meidän on varmistettava, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus liikuntaan ja […]

Julkaistu 7.4.2019 0