Valikko 

Blogi

Sähkökriisi konkretisoituu kodeissa ja yrityksissä

Viimeisen parin viikon aikana olen saanut poikkeuksellisen paljon huolestuneita yhteydenottoja. Suomalaisilla on ymmärrettävästi suoranainen hätä hintojen nousun ja etenkin sähkön hinnan nousun myötä. Esimerkiksi erään keskituloisen yhden vanhemman taloudessa sähkölaskun loppusumma oli ollut huimaavat 700 euroa. Se on valtava summa kuukaudessa. Eläkeläisen tuloista taas ei jäänyt sähkölaskun jälkeen muihin kuukauden kuluihin käytännössä mitään. Opiskelijan sähkölasku […]

Julkaistu 23.12.2022 0

Hallitus on epäonnistunut EU-vaikuttamisessa

Tällä viikolla eduskunnassa käytiin välikysymyskeskustelu Marinin hallituksen EU-vaikuttamisen epäonnistumisesta. Tänään eduskunta äänesti hallituksen luottamuksesta. Välikysymys oli perusteltu hallituksen EU-vaikuttamisen ongelmien vuoksi. Kuohunnan keskiössä ollut ennallistamisasetus oli yksi, mutta valitettavasti ei ainoa, esimerkki ongelmista, joita hallituksen sisäinen riitely on EU-vaikuttamiselle aiheuttanut. Komission esitys ennallistamisasetuksesta annettiin lähes viisi kuukautta sitten. Kaiken julkisen keskustelun jälkeenkin on edelleen jokseenkin […]

Julkaistu 11.11.2022 0

Ruotsin kieli ei uhkaa suomalaisuutta

Suomi on osa länttä ja pohjoismainen yhteistyö on keskeisin alustamme kansainväliselle vaikuttavuudelle. Pohjoismaiden yhteistyön tiivistämistä entisestään tarvitaan myös EU:n, YK:n ja jatkossa myös NATO:n pöydissä. Pohjoismaalaisuus on osa identiteettiämme. Läntisten siteiden merkitys korostuu nyt, kun luottamuksesta itänaapuriin ei ole enää rippeitäkään jäljellä. Länsinaapurit ovat kumppaneitamme, itänaapurimme on sotarikollinen. Suomen historiaan kuuluu aika niin Ruotsin kuin […]

Julkaistu 17.10.2022 0

Det svenska språket utgör inget hot för den finländska identiteten – våra grannar i väst är våra partner, vår granne i öst är en krigsförbrytare

Finland är en del av västvärlden och det nordiska samarbetet är vår viktigaste plattform för internationellt genomslag. Det finns behov av att ytterligare intensifiera det nordiska samarbetet inom EU, FN och i framtiden även Nato.  Att vara nordisk är en del av vår identitet. Vikten av banden västerut betonas i nuläget när vi har mist […]

Julkaistu 17.10.2022 0

Hallitukselta puuttuu talousvastuu

Eduskunnassa aloitimme tällä viikolla valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Budjettia käsitellään koko loppusyksy jouluun asti. Hallituksen budjettiesitys on saanut osakseen runsaasti kritiikkiä etenkin talouden asiantuntijoilta. Asiantuntijoiden kommentit ovat olleet suorastaan tyrmääviä: hallituksen esitystä on kuvattu sanoilla vastuuton, masentava ja holtiton. Talouspolitiikan arviointineuvostostakin on oltu huolissaan siitä, ettei hallitus noudata ”mitään talousneuvoja”. Myös valtiovarainministeriön sisältä kuuluu […]

Julkaistu 21.9.2022 0

Hyvää demokratian päivää!

Tänään vietetään YK:n kansainvälistä demokratian päivää. Päivän on tarkoitus muistuttaa maailman päättäjiä ja jokaista yksittäistä ihmistä demokratian tärkeydestä. Muistutukselle on tarvetta: demokratia ei ole itsestäänselvyys. Toisin kuin muissa hallintomuodoissa, demokratia pohjaa yhteisön jäsenten valtaan. Jokaisella tulee olla demokratiassa mahdollisuus ilmaista oma mielipiteensä ja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. YK-liiton määritelmän mukaan demokratiaan sisältyy ajatus, että kansakunnilla on […]

Julkaistu 15.9.2022 0

Mer hjälp och stöd till Ukraina – det är absolut avgörande för vår framtid att Ukraina vinner kriget

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har redan pågått i ett halvår. Ukrainarna har lyckats försvara sitt hemland med hjälp av envishet och orubblighet. Samtidigt kämpar de för europeiska värderingar och även för oss. Trots tapperheten är den humanitära kris som kriget orsakat ett vardagligt faktum och dess effekter synliga över hela världen. Vid tidpunkten för publiceringen […]

Julkaistu 25.8.2022 0

Lisää apua ja tukea Ukrainalle

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on kestänyt jo puoli vuotta. Ukrainalaiset ovat sitkeydellä ja periksiantamattomuudella onnistuneet puolustamaan kotimaataan. Samalla he taistelevat eurooppalaisten arvojen ja myös meidän puolesta. Urheudesta huolimatta sodan mukanaan tuoma inhimillinen kriisi on jokapäiväinen tosiasia ja sen vaikutukset näkyvät ympäri maailman. Tämän kolumnikirjoituksen julkaisuajankohtana olen itse työmatkalla Ukrainassa. Osallistun Ukrainan puhemiehen kutsusta kansainvälisen delegaation matkaan […]

Julkaistu 25.8.2022 0

Hyvää Itämeri-päivää!

Ehdotin kesällä METSO-ohjelman mallia käyttöön Itämeren pelastamiseksi. METSO on metsien suojelun ja talouskäytön yhdistävä toimintaohjelma. Niin metsä- kuin meriympäristössäkin tulisi suojella luonnonarvoiltaan monipuolisia ja eliölajien elinympäristöinä erityisen arvokkaita kohteita. METSO-ohjelma on metsänomistajien keskuudessa suosittu ja vaikuttavuudeltaan hyvä keino edistää metsäluonnon monimuotoisuutta maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuen. Samaa suojelun vapaaehtoisuuteen ja ekologisesti merkittävimpien kohteiden valikointiin perustuvaa mallia tulisi soveltaa […]

Julkaistu 25.8.2022 0

Nato-omröstningen gjorde slut på finlandiseringens tid

Denna vecka röstade vi i Riksdagen med rösterna 188–8 för en ansökan om medlemskap i Nato; en stark röstövervikt. Beslutet fattades för att maximera säkerheten; för att trygga värden som är viktiga för finländarna och för oss, såsom demokrati och jämställdhet.  I och med detta beslut stärker vi samtidigt vår ställning och vårt samarbete med västländerna och i synnerhet med de övriga nordiska länderna. Vi har skäl […]

Julkaistu 22.5.2022 0