Valikko 

Blogi

Asuntorakentamisen normeja ja sääntelyä kevennettävä opiskelija-asuntorakentamisen helpottamiseksi

Julkaistu 23.3.2016

Saara-Sofia Sirénin mukaan järkevöittämällä ja keventämällä opiskelija-asuntorakentamisen sääntelyä voitaisiin helpottaa huutavaa asuntopulaa ja korkeita asumisen kustannuksia.

– Suomessa, ja varsinkin suurissa yliopistokaupungeissa, on huutava pula kohtuuhintaisista opiskelija-asunnoista. Opiskelija-asuntorakentamisen normien purkaminen olisi erinomainen ja kustannusneutraali tapa tulla opiskelijoita vastaan vaikeiden talouspäätösten keskellä, toteaa Sirén.

Eräinä esimerkkeinä turhan tiukasta sääntelystä Sirén nostaa erityisesti pinta-alaa ja pysäköintiä koskevat normit.

– Asuntorakentamisessa pitäisi ottaa nykyistä paremmin huomioon opiskelijoiden tarpeet. Jokainen opiskelija ei varmasti tarvitse parkkipaikkaa. Sääntelyyn pitäisi saada lisää maalaisjärkeä mukaan, vaatii Sirèn.

Hän muistuttaa, että kohtuuhintaisen opiskelija-asumisen varmistamiseksi asuntorakentamisen tulee olla myös rakentajille taloudellisesti järkevää. Sirénin mielestä on oleellista huolehtia, että rakentamista koskevat määräykset ovat tarkoituksenmukaisia, sillä opiskelija-asunnot poikkeavat monella tapaa muusta asuntorakentamisesta.

– Monesti tärkeintä on saada kohtuuhintainen asunto läheltä opiskelupaikkaa ja muita arjen palveluita. Mielestäni on täysin perusteltua järkevöittää opiskelija-asuntorakentamista ja antaa rakennuttajille nykyistä enemmän harkintavaltaa, Sirén huomauttaa.

Sirén toivoo, että asuntojen pinta-alamääräyksiä lievennettäisiin ja erityisesti hyvien liikenneyhteyksien varrella autopaikkanormeja muutettaisiin maltillisemmiksi. Näin saataisiin asuntotuotanto kasvuun ja voitaisiin nykyistä paremmin vastata kysyntään.