Valikko 

Blogi

Antaako hallitus tuhansien hehtaarien tipahtaa suojelualueiden piiristä?

Julkaistu 8.11.2019

Ihmettelen hallituksen sanojen ja tekojen ristiriitaisuutta luonnon monimuotoisuuden turvaamisen osalta. Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva Suomen Metsäkeskus päivitti hiljattain tulkintaansa metsälain kymmenennestä pykälästä. Uuden pykälätulkinnan seurauksena yli 8700 hehtaaria suojelualueita näyttää pudonneen suojelun ulkopuolelle. Peräänkuulutan ministereiltä selvitystä asiasta ja välittömiä toimia tilanteen korjaamiseksi.

Olisi hyvä, jos ministerit Leppä ja Mikkonen antaisivat selvityksen ympäristövaliokunnalle tapahtuneesta. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää toimia, eikä kerran menetettyä saa takaisin. Jos kyseisen pykälän toimivuus arvioidaan joskus myöhemmin, saattaa tuhansia hehtaareita puronvarsien metsää olla silloin jo pistetty matalaksi.

Metsälain 10 pykälässä määritellään metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt, joita ovat mm. purojen välittömät lähiympäristöt. Moni puronvarsimetsä, joka aiemmin oli suojeltu 15 metriä leveällä suojakaistalla, ei täytä enää uuden tulkinnan mukaan suojelukohteen kriteerejä.

Suomen Luonto pyysi Metsäkeskusta vertailemaan metsälain nojalla suojeltuja hehtaareja ennen lain tulkinnan päivitystä ja sen jälkeen. Vuoden 2017 lopussa oli suojeltu 32800 hehtaaria metsiä purojen ja norojen varsilta. Tulkinnan päivityksen jälkeen suojeltuja alueita on enää 24100 hehtaaria.

On ymmärrettävää, että tulkintaan liittyi aikaisemmin paljon vaihtelevuutta, joka asetti metsäomistajat epätasa-arvoiseen asemaan eri puolilla maata. Metsäkeskus on halunnut päivittää ja yhtenäistää lain tulkintaa juuri tästä syystä.

Tulkinnan selkeyttämisen olisi kuitenkin luullut säilyttävän nykyisen hehtaarimäärän suojelussa. Erityisesti hämmästyttää, mikäli asiasta ei ole kysytty kantaa alan tutkijoilta tai asiantuntijoilta.