Valikko 

Blogi

Äitiyslaki ei vie kenenkään isyyttä

Julkaistu 29.9.2016

 

Eduskunta käsittelee parhaillaan kansalaisaloitetta äitiyslaista. Kun nykyään naisparin lapsi saa oikeuden molempiin  vanhempiinsa vasta pitkällisen sisäisen adoption kautta, äitiyslaki mahdollistaisi lapsen tunnustamisen neuvolassa jo ennen lapsen syntymää. Sen tarkoituksena on siis turvata naisparin lapselle kaksi vanhempaa heti syntymästä lähtien. Kysymys on lasten oikeusturvasta.

 

Aihe herättää vahvoja tunteita, kuten tämän tyyppisillä aiheilla on tapana. Monet äitiyslakiin liittyvät vastalauseet kumpuavat kuitenkin ennakkoluuloista ja vääristä oletuksista.

 

Äitiyslaki ei esimerkiksi vie isyyttä keneltäkään. Se ei ole edes teoriassa mahdollista, sillä laki koskee ainoastaan naispareja, jotka saavat lapsen hedelmöityshoidoilla eikä isää ylipäänsä voida vahvistaa. Äitiyslaki ei siis vie keneältäkään oikeutta isyyteen tai isään.

 

Itse asiassa äitiyslaissa kyse on oikeastaan monessa mielessä varsin teknisestä muutoksesta, jolla ei ole arjen toiminnan tasolla mitään merkitystä valtaosalle suomalaisista. Perheiden monimuotoisuus on jo arkipäivää.

 

Niille, joita asia koskettaa henkilökohtaisesti, uudistuksella on kuitenkin suuri merkitys. Naisparit joutuvat tällä hetkellä käymään läpi aikaavievän ja turhauttavan perheen sisäisen adoptioprosessin. Tämä koetaan epätasa-arvoistavana ja jopa nöyryyttävänä, sillä kyseessä on kuitenkin yhdessä toivottu ja odotettu lapsi.

 

Lakialoite on huolellisesti valmisteltu oikeusministeriössä ja sitä puoltavat kaikki suuret lapsi- ja perhejärjestöt. Äitiyslaki on erityisen tärkeä lasten yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Naisparille syntyvällä lapsella ei ole tällä hetkellä samoja oikeuksia, kuin eri sukupuolta olevan parin lapsella. Oikeusturva toteutuu nykyään vasta sisäisen adoption prosessilla, joka voi viedä kuukausia. Äitiyslaki turvaa lapselle kaksi vanhempaa vahvistamalla äidin puolison roolin.

 

Äitiyslaki säästää myös yhteiskunnan varoja, kun kallis ja työteliäs adoptioprosessi korvataan vanhemmuuden tunnustamisella neuvolassa. Lakimuutos on hyvä esimerkki turhan byrokratian purkamisesta. Nykyjärjestelmässä sisäisen adoption raskas prosessi vahvistetaan tuomioistumissa, mutta äitiyslain mukaan vanhemmuuden tunnustaminen sujuisi neuvolakäynnin yhteydessä. Äitiyslailla ei ole mitään muita vaikutuksia vanhemmuuteen, ei isien eikä äitien.

 

 

Täällä ajatuksiani aiheesta videon muodossa.