Valikko 

Blogi

Kansanedustajuuden puolivälietappi

Julkaistu 21.4.2017

Tällä viikolla on kulunut kaksi vuotta eduskuntavaaleista. Takana alkaa siis olla noin puolet tästä istuntokaudesta. Olen onnellinen, että olen kansanedustajana saanut tehdä töitä pitkälti juurikin niiden aiheiden parissa, joiden puolesta olen puhunut myös kuntapolitiikassa ja jotka ovat minulle itselleni kiinnostavia ja tärkeitä asiakokonaisuuksia.

Kansanedustajan työ on mielestäni asioiden nostamista esiin ja keskusteluun, omien avausten tekemistä, toisten tekemien hyvien avausten kannattamista, vaikuttamista kollegoihin itselle tärkeiden teemojen edistämiseksi ja omalla seurantavastuulla olevista asioista raportointia. Työhön liittyy läheisesti myös vuoropuhelu kansalaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Monilta osin kansanedustajan työ on hyvin julkista työtä. Yritän tuoda näkemykseni kuuluviin ja tiettäväksi. Kirjoitan blogeja, mielipidekirjoituksia, puhun tilaisuuksissa ja kerron näkemyksiäni kysyjille.

Toisaalta kansanedustajan työhön liittyy myös se, että joitakin aiheita valmistellaan pitkään, vaikutustyötä tehdään kuukausia ja työ on helposti ulospäin ns. ”näkymätöntä”. Iso osa tekemästäni työstä ei itse asiassa juurikaan näy ulospäin.

Vuosi sitten kirjoitin ylös mitä olin tehnyt ensimmäisen vuoteni aikana kansanedustajana. Se oli itsellenikin hyvä tapa pysähtyä katsomaan, millaisia askeleita ajamieni asioiden parissa olen ottanut. Pidemmän aikavälin tarkastelu on myös hyvä hetki kertoa niistä taustalla työstetyistä tavoitteista, jotka eivät ole päässeet blogin tai muun julkaisun myötä kerrotuiksi.

Kansanedustajan työ on todella monipuolista ja asioita todella on aasta ööhön. Olen tässä kirjoituksessa keskittynyt erityisesti teemoihin, joita olen itse nostanut esille jo ennen vaaleja ja joiden edistämisessä olen itse konkreettisesti ollut aktiivinen kansanedustajana ollessani. Listassa eivät siis suinkaan ole kaikki valtiopäivätoimeni, vaan olen tehnyt rajauksen muutamien minulle keskeisten aiheiden ympärille.

Valtiopäivätoimiini voi tutustua tarkemmin täällä.

Eduskuntasalissa pitämäni puheenvuorot löytyvät täältä.

PIENYRITTÄJÄT

Yrittäjien asioista ja erityisesti pienyrittäjien asemasta olen puhunut monessa yhteydessä. Olen tehnyt kirjallisen kysymyksen pienyrittäjien kuluttajasuojasta ja oikeusturvasta, jonka pohjalta tavoitteena on jatkaa asian edistämistä lakialoitteen muodossa. Hankintalain uudistus ja pienhankintojen avoin kilpailutus kunnissa on yksi yrittäjien näkökulmasta tärkeä avaus, josta puhuin erityisesti hankintalain valmistelun yhteydessä sekä nyt kunnallisvaalien alla. Yrittäjien työllistämistä helpottavat hallituksen toimet, ehkä erityisesti kertakorvaus pienten lasten äitien työnantajille, ovat olleet tärkeitä askeleita eteenpäin tasa-arvon lisäksi yrittäjien tukemiseksi ja olen iloinen, että olen saanut olla mukana tekemässä tätä työtä – samalla muistaen, että vielä paljon olisi tehtävää.

Olen pitänyt vahvasti esillä pienyrittäjyyden ja yleistyvän itsensätyöllistämisen muotoja sekä yrittäjien sosiaaliturvan parantamista. Olen puhunut erityisesti perustulon puolesta ja ollut mukana muun muassa kokoomuksen eduskuntaryhmän perustulomallia pohtineessa työryhmässä. Jonkinlainen perustulotyyppinen malli saattaisi hyvinkin olla ratkaisu moniin erityisesti pienyrittäjien kohtaamiin ongelmatilanteisiin. Olen tyytyväinen siitä, että nyt tehdään kokeilu, jonka pohjalta keskustelua voidaan jatkaa.

Yrittäjyyteen liittyvät myös verotukselliset kysymykset, sillä verotuksella on aina vaikutusta markkinoiden toimintaan. Suunnitellut vene- ja moottoripyörävero –ehdotukset eivät onneksi edenneet. Otin veneveroa vastaan kantaa myös julkisesti, mutta etenkin suljettujen ovien takana keskusteluja käytiin ja vaikuttamistyötä tehtiin kovasti.

SIVISTYS

Kirjoitin kansanedustajakollegoideni Harri Jaskarin, Juhana Vartiaisen ja Kai Mykkäsen kanssa pamfletin ”Paluu tulevaisuuteen”. Oma osioni julkaisussa visioi sivistyksen saralla yhteiskunnassamme tehtävää työtä. Pamfletissa tekemäni sivistyspoliittiset avaukset ovat monilta osin hyvin konkreettisia, mutta päälinjana mainittakoon, että mielestäni meidän tulee omaksua sivistyksen arvo uudestaan ja vaalia sitä, sillä sivistys ja kulttuuri kuvastavat juuri ihmisyyden arvoa itsessään ja sivilisaation kehitystä. Tämä arvo tulee sisäistää paremmin, jotta osaamme huolehtia arvokkaista, ja hyvinvointia lisäävistä sivistyspalveluistamme.

Haittojen ennaltaehkäisy on mielestäni tärkeä ajatusmalli julkisissa palveluissa. Palveluita tulee olla saatavilla matalalla kynnyksellä ja hyvinvointia tukeviin palveluihin tulee panostaa. Tätä olen parhaani mukaan pitänyt esillä aina kun puhutaan ennaltaehkäisevistä palveluista. Itselleni läheisimpiä ovat erityisesti vapaa-ajan palvelut, kuten kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut.

Kulttuurin ja taiteen elinvoimaisuus on tärkeä aihe, joka on ollut esillä mm. julkaisemissani kulttuuriteeseissä sekä taustatyöskentelyssä vos-uudistuksen edistämiseksi. Luovien alojen työllisyyteen liittyvät kysymykset ovat olleet tapetilla monessakin yhteydessä. Kuluneen vuoden aikana olen tehnyt töitä mm. kirjailijoiden lainauskorvausten, av-kannustinjärjestelmän, ja musiikintekijöiden yrityskohtelu edistämiseksi. Kaikki tärkeitä aiheita kulttuurin työllistävyyden näkökulmasta.

Toimin aloitteellisena harrastustakuun edistämisessä, eli sen varmistamisessa, että jokaiselle lapselle ja nuorelle saataisiin edes yksi itselle mielekäs harrastus. Olen ollut aktiivinen myös nuorisotyötä koskevassa päätöksenteossa, esimerkkinä mainittakoon vaikkapa lisämääräraha ehkäisevään nuorisotyöhön viime vuonna sekä aktiivisuus nuorisolain uudistuksen yhteydessä erityisesti osallisuuden osalta. Olin myös mukana hupparikansan puolella -kampanjassa, jossa halusin osoittaa arvostusta nuorisoalalla tehtävälle työlle.

Koulukiusaamisen ehkäiseminen on ollut yksi tärkeä, konkreettinen asia, jonka edistämiseksi olen ollut mukana monella tavalla, esimerkiksi tekemässä kaksikin eri lakialoitetta.

Perhevapaauudistuksen osalta ehdin päästä otsikoihin jo viime keväänä, kun kerroin eräässä lehtijutussa, että mielestäni perhevapaita pitäisi uudistaa isommalla kädellä. Sittemmin aiheesta on nähty lukuisia ulostuloja ja käyty laajalti keskustelua ja toivottavasti uudistuksen tarpeeseen otettaisiin kantaa nyt hallituksen puoliväliriihessä ensi viikolla.

Sote –uudistuksen valmistelussa oma panokseni on liittynyt näihin perheiden palveluihin ja ennaltaehkäisevyyteen ja olen puhunut niin sanotuista ”kriittisistä rajapinnoista”, ennaltaehkäisystä sekä erityisesti perhepalveluiden puolesta.

Aiheeseen liittyen olin myös mukana tekemässä kirjallista kysymystä kotipalvelun toteutumisesta kunnissa. Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen joustoista olen kirjoittanut paljon. Varhaiskasvatuksen maksukorotukset peruttiin ja tässä työssä sivistysvaliokunta -ryhmämme oli todella aktiivisesti vaikuttamassa ryhmän ja ministeriryhmän suuntaan.

TASA-ARVO

Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset ovat läheisesti mukana kansanedustajan työssäni. Kuluvan vuoden aikana olen tehnyt mm. kirjallisen kysymyksen yhdenvertaisten poliittisten osallistumisoikeuksien takaamisesta pienten lasten vanhemmille ja myöhemmin sitä seurasi lakialoite sairasvakuutuslain muuttamisesta siten, että kunnallisten luottamustehtävien hoitamisesta saadut palkkiot eivät vaikuttaisi vanhempainetuuksiin. Tein myös kirjallisen kysymyksen lähisuhdeväkivallan torjunnasta ja väkivallan uhrien riittävistä palveluista. Tätä aihetta pidin esillä erityisesti viime syksynä budjettineuvottelujen aikaan.

Olen mukana eduskunnan HLBTI-ryhmässä, jonka myötä olen pyrkinyt edistämään tasa-arvo-aloitteita erityisesti ministeri Rehulan suuntaan. Olen ollut aktiivisesti mukana esimerkiksi translakialoitteen edistämisessä, puhunut yksinhuoltajaisien ja miesparien oikeudesta vanhempainpäivärahaan, vaikuttanut äitiyslain puolesta sekä tietysti kuluttanut puhujan pönttöä myös tasa-arvoisen avioliittolain puolesta.

Olin myös mukana ”Huominen ilman pelkoa” –kärkiryhmässä, eli jättämässä eduskuntapuolueiden rajat ylittävässä yhteistyössä lakialoitteen, jonka tarkoituksena on viedä rasismi rikoslakiin.

Turvapaikanhakijoita koskevassa keskustelussa olen ollut aktiivinen myös oman ryhmäni sisällä esimerkiksi maahanmuuttoa koskevan asiakirjan valmistelutyöryhmässä (lopputulos olisi varmaankin ollut vähän erilainen ilman panostani). Olen pyrkinyt pitämään esillä inhimillistä näkökulmaa sekä peräänkuuluttanut faktoja päätöksenteon ja argumenttien tueksi.

Viime keväänä perustamani Eduskunnan Feministiryhmä on toiminut nyt noin vuoden ja olemme järjestäneet Feministiryhmän voimin useamman erittäin mielenkiintoisen tilaisuuden. Aiheina on ollut mm. työelämän tasa-arvon edistäminen, vanhempainvapaiden tasaisempi jakaantuminen, sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus parlamentaarisessa ympäristössä.

Tasa-arvoteemat ovat olleet esillä myös monilla tekemilläni työmatkoilla. Sri Lankassa olin puhumassa nuorten poliittisista oikeuksista ja Keniassa aiheena oli nuorten ja naisten vaikutusmahdollisuudet ja voimaannuttaminen.

YMPÄRISTÖ 

Olen edelleen pitänyt aktiivisesti esillä kestävän kehityksen kolmijakoa kaikissa mahdollisissa yhteyksissä. Olin mukana ehdottamassa kestävän kehityksen ajankohtaiskeskustelua käytäväksi eduskunnassa, ja se toteutui viime syksynä. Ehdotin myös tehtäväksi kestävän kehityksen selontekoa, joka julkaistiinkin hiljattain. Olen myös ehdottanut kestävän kehityksen viemistä budjettiin, mielestäni se olisi konkreettinen askel eteenpäin kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa.

Kiertotalouden edistäminen on toinen aihe, jota pidän esillä aina kun mahdollista. Kiertotalous tulee ymmärtää sen laajassa merkityksessä, eli se on muutakin kuin biotalous ja puun käyttö.

Jätevesien puhdistamiseen liittyen olen kirjoittanut paljon ja jättänyt mm. kirjallisen kysymyksen puhdistusmenetelmien toimivuuteen liittyen. Näitä keskusteluja olen käynyt myös suoraan ministerin kanssa.

Työni Itämeren hyväksi on jatkunut mm. Helcomissa ja Itämeren parlamentaarikkokonferenssissa. Vaadin ratkaisua Neca -asiassa, toimin raportoijana Itämeren rehevöitymisen tilasta ja tarkkailijana Helcomin kokouksissa. Olin myös aktiivisesti edistämässä saariston jätehuollon turvaamista mahdollistamalla Pidä Saaristo Siistinä ry:n alusinvestoinnin saamisen budjettiin. Kuluneen vuoden aikana tein myös kirjallisen kysymyksen veneiden kiinnittymisenestovalmisteista, eli antifouling -tuotteista, jotka ovat Suomessa erityisen myrkyllisiä ja haitallisia Itämerelle verrattuna esim. Ruotsiin.

Muita tekemiäni ympäristöpoliittisia toimia ovat mm. kirjallinen kysymys turvetuotannon valtiontuesta, sekä kirjallinen kysymys toimista salakalastuksen kitkemiseksi ja uhanalaisen järvilohen suojelemiseksi, sekä vetoomus koskiensuojelulain puolesta.