Valikko 

Saara-Sofian harrastustuki

 

Minulla on ollut pienestä pitäen mahdollisuus harrastaa paljon. Nyt aikuisiällä ymmärrän, kuinka suuri etuoikeus tuo mahdollisuus on ollut.

Koen saaneeni harrastusmahdollisuuksistani niin valtavan paljon, että pieneltä osaltani haluan mahdollistaa sen myös muille. Tiedän, että harrastaminen ei ole kaikille lapsille ja nuorille mahdollista. Esimerkiksi se, että harrastamisen kustannukset ovat nousseet voi tarkoittaa monelle lapselle ja nuorelle harrastuksen päättymistä.

Ajatus maailmasta, jossa harrastukset ovat luksusta, saa minut surulliseksi. Harrastukset tarjoavat mielekästä tekemistä, yhteisön ja ystäviä, kokemuksia ja elämyksiä, sekä mahdollisuuden kehittää itseään. Jokaisen lapsen ja nuoren tulisi voida harrastaa.

 

Haluan tukea sellaisia lapsia ja nuoria, jotka jo harrastavat ja jotka olisivat innostuneita ja motivoituneita jatkamaan, mutta harrastuksen kustannukset ovat muodostumassa esteeksi.

Lahjoitan vuosittain yhden viikon palkkani lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tukemiseksi. Tänä vuonna lahjoitan pottiin myös joulukortteihin varaamani rahat. Olen myös ohjannut harrastustukeen tätä tarkoitusta varten tehdyt lahjoitukset.

Olen halunnut rajata tukeni sellaisiin yhteisöllisiin harrastuksiin, joissa keskiössä on yhdessä tekeminen ja joiden järjestäjänä toimii rekisteröity yhdistys, järjestö tai seura.

Tuki on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden harrastuksen jatkuminen on uhattuna taloudellisista syistä.

Tukea voivat hakea lapsi tai nuori itse, hänen vanhempansa tai harrastusta järjestävä taho yhdessä perheen kanssa. Tukea myönnetään yksilöille, ei harrastusryhmille. Tukea myönnetään harrastuksiin, jotka ovat luonteeltaan jatkuvia ja ohjattuja. Tukea haetaan jättämällä hakemus.

Tuettavan harrastustasolla tai menestyksellä ei ole merkitystä, mutta hänen on pystyttävä osoittamaan olevansa sitoutunut ja motivoitunut harrastukseensa. Hakemuksesta on käytävä ilmi harrastustarina ja harrastuksen merkitys harrastajalleen. Hakemuksen yhtenä osana tulee olla harrastusta järjestävän seuran yhteystiedot. Harrastuksen järjestäjältä (hakemuksessa nimetty valmentaja/seuran yhteyshenkilö) pyydetään vapaamuotoinen lausunto hakemuksen liitteeksi. Tukea myönnetään ensisijaisesti harrastusmaksuihin tai harrastuksen kannalta välttämättömiin hankintoihin, kuten välineisiin.

Tukea ei jaeta rahana, vaan avustuksen saajan puolesta maksetaan jokin yksittäinen harrastukseen liittyvä kulu tai hankinta. Tukisumma yhdelle henkilölle ei ylitä lahjaveron rajaa. Myönnettävät tuet ovat tukea hakeneille kertaluontoisia. Hakemukset käsitellään luottamuksella, eikä hakijoiden nimiä julkaista (poikkeuksena hakijan itsensä nimeämä valmentaja tai seuran yhteyshenkilö, jolta varmistetaan harrastuksen luonne).

 

 

Seuraava harrastustukihaku aukeaa syksyllä 2018.