Valikko 

Blogi

METSO-ohjelman rahoitus palautetaan kestävälle tasolle

Julkaistu 26.4.2017

 

Kokoomuksen Salolainen ja Sirén: METSO-ohjelman rahoitus palautetaan kestävälle tasolle

Hallitus päätti lisätä METSO-ohjelman rahoitukseen 5 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa rahoituksen tason palauttamista vuoden 2015 tasolle. Kokoomuksen kansanedustajien Pertti Salolaisen ja Saara-Sofia Sirénin mukaan päätöksellä pidetään täysimääräisesti kiinni METSO-ohjelman suojelutavoitteiden täyttymisestä.

Kokoomuksen luonnonsuojelijoiden puheenjohtaja Pertti Salolainen pitää METSO-ohjelman rahoituksen palauttamista erittäin tärkeänä päätöksenä.

”Suojeluohjelma on nyt puolessavälissä, mutta ilman lisärahoituspäätöstä ohjelman täysimääräinen toteuttaminen olisi ollut haastavaa. Nyt päätetyt lisäresurssit turvaavat sen, että ohjelman loppukauden suojelutavoitteista voidaan pitää kiinni. Tärkeää on huomioida myös tulevien vuosien rahoitustarpeet”, Salolainen toteaa.

Kokoomuksen ympäristöpolitiikan verkoston puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén kiittää hallitusta ympäristön kannalta tärkeästä lisäpanostuksesta.

”METSO-ohjelma on onnistunut luomaan hyvän keskusteluyhteyden ympäristö- ja metsäalan toimijoiden välille. Vapaaehtoisuuteen perustuvan METSO-ohjelman turvin on otettu jo monia tärkeitä askeleita luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. On aivan keskeistä, että ohjelman jatkuvuus varmistetaan”, hän sanoo.

Edustajat muistuttavat, että METSO-ohjelman tavoite on elintärkeä. Ohjelman tarkoituksena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Ohjelma yhdistää erityisellä tavalla metsien suojelun ja talouskäytön vapaaehtoisuuteen perustuen.

”Jotta suojelutavoitteeseen, eli 96 000 hehtaariin päästään ohjelman loppuun mennessä, tulee kohteita suojella vielä keskimäärin 3 800 hehtaaria vuosittain. Määrärahojen nostaminen varmistaa sen, että tavoitteen toteutuminen etenee. Kokoomus on erittäin tyytyväinen, että hallitus on päättänyt panostaa ainutlaatuisen luontomme suojelun korkealle ja löysi lisäpanoksia METSO-ohjelmaan”, edustajat toteavat.

”Ympäristövaliokunta nosti viime syksynä talousarviolausunnossaan METSO-ohjelman toteuttamisen turvaamisen tärkeimmäksi valiokunnan toiveeksi. Panostukset ohjelmaan ovat verrattain pieniä, mutta sitäkin arvokkaampia. Tämä on tärkeä päivä luonnonsuojelulle”, sanoo Salolainen.

 

Lisätiedot:

Pertti Salolainen

puh. 050 5122270

 

Saara Sofia Sirén

puh. 050 5132051