Valikko 

Kort på svenska

Jag är en år 1986 född riksdagsledamot, organisationschef och mamma från Egentliga Finland. Min man Sami är företagare och vår familj är bosatt på ön Hirvensalo utanför Åbo. Under de drygt tio senaste åren då jag har arbetat i riksdagen, har jag vant mig vid att pendla mellan två städer och kombinera ett hektiskt arbetsliv med vardagen i en aktiv barnfamilj.

Jag är utbildad ekonomie magister (EM, internationell handel) och filosofie magister (FM, framtidsstudier). Jag har haft samma fokusbåde under studierna och i arbetslivet: hållbar utveckling, samhällsansvar, internationalism.

Före jag blev vald till riksdagsledamot arbetade jag bl.a. med marknadsföringsuppgifter inom livsmedelsindustrin, med politiska uppgifter i riksdagen, med välgörenhetsarbete för patienter på ÅUCS barnklinik samt med mitt eget företag.

Med i politiken

Det var motion och idrott som förde mig in i politiken. Jag fungerade under flera års tid som ordförande för den anrika idrottsföreningen Turun Riento. Under tiden som föreningsordförande blev jag bekant med poster inom den riksomfattande idrottspolitiken och några år senare blev jag ombedd att ställa upp i kommunalvalet.

Efter att noggrant ha övervägt förslaget beslöt jag mig för att anta utmaningen och blev sedan invald i Åbo stadsfullmäktige med ett röstantal som en förstagångare kan vara stolt över. Eftersom jag hade idrottsbakgrund blev jag erbjuden platsen som ordförande för idrottsnämnden. År 2012 fick jag över tusen röster i kommunalvalet och var bl.a. medlem i stadsstyrelsen. Jag har sedermera fått sköta många förtroendeuppdrag, både till förmån för min kära hemstad Åbo och för Egentliga Finland.

Vägen till riksdagen 

År 2011 ställde jag första gången upp i riksdagsvalet. Jag fick nästan 4 000 röster, vilket var ett bra resultat för en ung förstagångskandidat. Jag var på femte plats på min egen lista, första efter fyra sittande riksdagsledamöter. Tyvärr förlorade vi en plats i Egentliga Finland och jag fick nöja mig med en suppleantplats. Riksdagsvalet var hur som helst en fin erfarenhet.

En långvarig dröm gick i uppfyllelse i samband med riksdagsvalet 2015, då jag blev vald till riksdagsledamot! Mitt arbete i riksdagen fortsatte år 2019, då jag blev vald till en andra period. Jag var glad över att bli vald för en tredje riksdagsperiod också 2023. Jag fick mer än 2000 röster mer än i förra riksdagsvalet.

Jag har i mitt arbete i riksdagen fokuserat på miljö-, klimat- och energipolitik när det gäller såväl nationell lagstiftning som EU-bestämmelser. Därtill har jag arbetat mycket för jämställdhet, mänskliga rättigheter och internationell utveckling.

Jag har under min politiska karriär märkt att de frågor som ligger mig närmast hjärtat behöver någon som för deras talan. Utvecklingen har inte varit fullt så linearisk som man ännu i början av 2010-talet trodde att den sku vara. Det har visat sig att jämställdhet, hållbar utveckling och demokrati alla är frågor som lätt får slå till reträtt. Det behövs alltså någon som jobbar för dehär sakerna – kanske nu mera än någonsin tidigare. Jag vill vara med och föra fram de här frågorna och bygga en bättre framtid. Det är i riksdagen det här arbetet ska göras.

Arbetet inom politiken är långsiktigt. Det hör till att man ibland känner sig frustrerad, men som tur var händer det att man nu och då lyckas i viktiga frågor. Nuförtiden är det inte längre bara någon liten marginell grupp som talar om klimatförändringen och det gläder mig att jag med mitt arbete har kunnat påverka till exempel skyddet av Östersjön på både regional, nationell och internationell nivå. Många kommuner har föresatt sig att förverkliga hobbygarantin för barn och nu förs den här modellen fram inom hela landet. Mitt initiativ om att gallra bland konkurrensförbudsavtalen ledde till slut till förnyad lagstiftning på området. Inom politiken kan ingen på egen hand omvandla sinainitiativ till beslut och därför har jag i riksdagen arbetat över partigränserna och varit aktivt med och startat och förstärkt flera initiativ och grupper.

Vid sidan om mitt arbete i riksdagen arbetar jag i den strategiska ledningen för flera nationella organisationer och i företagsstyrelser.

Du hittar mera information om min bakgrund och mina förtroendeuppdrag i min LinkedIn –profil.

Internationalism

Den internationella arenan har alltid varit viktig för mig. Jag bodde redan som barn i flera repriser utomlands tillsammans med min familj och i lågstadiet gick jag ungefär ett år i internationell skola i Tyskland. Mina studier inkluderade ett års europeisk arbetspraktik i Köpenhamn och studentutbyte i Sverige vid universitetet i Linköping och i USA vid universitetet UC Berkley samt, tack vare erhållet stipendium, en kurs i Amman under ett seminarium i FN:s institut för internationell ledning. Efter att jag blivit utexaminerad från handelshögskolan arbetade jag med internationell marknadsföring. Också under min politiska karriär har de internationella relationerna utgjort en central del av mitt arbete. Som medlem i stora utskottet deltar jag aktivt i EU-politiken. Inom ramen för mina många internationella förtroendeuppdrag arbetar jag aktivt med utvecklings- och utrikespolitiska frågor runt om i världen.

När man arbetar med internationella uppgifter är det till stor hjälp om man kan språk. Jag har utomordentliga muntliga och skriftliga kunskaper i engelska. Mina engelskspråkiga publikationer finns här. Finland är ett tvåspråkigt land och det svenska språket är viktigt för mig. Jag förstår svenska väldigt bra och vill hela tiden utveckla mina språkkunskaper. Jag skriver en gång i månaden en svenskspråkig kolumn i Åbo Underrättelser. Dessutom har jag och min kollega Anders Adlercreutz varannan vecka en gemensam podd, som också innehåller en svenskspråkig del.

Du kan hitta några av mina skrifter på svenska här.