Valikko 

Blogi

Tekoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen

Kokoomus on julkaissut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman. Ohjelman kohdista moni on ilokseni sellaisia asioita, joita olen kansanedustajakauteni aikana tavalla tai toisella tuonut esille. Nostan esille joitakin esimerkkejä. Kärjessä on itseoikeutetusti perhevapaauudistus, jonka kautta edistetään tasa-arvoa, naisten työmarkkina-asemaa ja työllisyyttä. Keskeistä on, että jatkossa perhevapaat jakaantuvat vanhempien kesken tasaisemmin ja joustavammin ja että erilaiset perheet ovat kaikki […]

Julkaistu 17.3.2019 0

Demokratia ei ole koskaan valmis

Demokraattista järjestelmäämme haastetaan monesta suunnasta. Valeuutisointi, vihapuhe, sosiaalisen median luomat kuplat, populismi sekä heikkenevä luottamus ja vähenevä arvostus poliitikkoja kohtaan ovat aikamme ilmiöitä, jotka nakertavat jo demokraattisen päätöksenteon pohjaa. Politiikkaan kuuluu vastakkainasettelu, mutta turhan monesti tuntuu, ettei vastakkaisia näkökulmia aidosti edes haluta kuulla. Kannanotoiksi riittävät ytimekkäät twiitit, joita varten ei tarvitse edes kunnolla perehtyä käsiteltävään […]

Julkaistu 17.3.2019 0

Varhaisempia toimia nuorten mielenterveysongelmien ehkäisyyn

Nuorten mielenterveysongelmat ovat olleet kasvussa Suomessa. Taustalla olevat ongelmat ovat usein hyvin monisyisiä. Keskeistä ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi on varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa tuen koulupolulla, että ongelmiin tarjotaan varhainen tuki ja, että jokaisella lapsella ja nuorella on lähellään vähintään yksi turvallinen aikuinen. Sosiaalisiin verkostoihin kuuluminen on tärkeää mielen hyvinvoinnin tukemiseksi. […]

Julkaistu 10.3.2019 0

Naisten oikeuksia parannetaan kehitysyhteistyön ja demokratian avulla

Näin kansainvälisenä naistenpäivänä haluan nostaa esille kehitysyhteistyön ja demokratian vahvistamisen merkityksen naisten oikeuksien parantamiseksi. Meillä on Suomessakin vielä työtä tehtävänä esimerkiksi työelämän tasa-arvon edistämisessä ja vanhemmuuden kustannusten jakautumisessa tasaisemmin sukupuolten välillä. Maailmanlaajuisessa mittakaavassa Suomessa on kuitenkin paljon sellaista, jossa voimme näyttää esimerkkiä ja viedä osaamista maailmalle. Vakaissa ja demokraattisissa yhteiskunnissa naisten asema on turvatumpi ja […]

Julkaistu 8.3.2019 0

Kulttuurin moninainen merkitys tulee tunnistaa

Monipuolinen ja kehittyvä taide- ja kulttuurielämä ovat oleellinen osa sivistynyttä yhteiskuntaa. Kulttuurin avulla voidaan ilmaista ja kommentoida yhteiskunnallisia ilmiöitä, herättää ajatuksia, puhutella ja esittää kritiikkiä. Monimuotoisella kulttuuritarjonnalla on itseisarvonsa ohella monia positiivisia vaikutuksia. Kulttuuriharrastuksilla on tutkitusti myönteisiä hyvinvointivaikutuksia sekä merkittävää kunta- ja aluetaloudellista arvoa, esimerkiksi matkailun ja identiteetin rakentumisen kannalta. Kulttuuripolitiikkaa pitää siis osata ajatella […]

Julkaistu 5.3.2019 0

Poimintoja Kokoomuksen eduskuntavaaliohjelmasta

Tänään julkaistiin Kokoomuksen eduskuntavaaliohjelma, johon on nostettu näiden vaalien poliittiset kärjet. Ohjelmaan sisältyy joukko konkreettisia ympäristö- ja ilmastotoimia, jotka haluan erikseen nostaa esille: 1. Käynnistetään kattava ohjelma fossiilisten polttoaineiden merkittävästä energiakäytöstä luopumiseksi 2030-luvulla ja ryhdytään suunnitelmallisesti ajamaan alas niiden käyttöä edistäviä ja ylläpitäviä tukimekanismeja. 2. Nostetaan EU:n päästövähennystavoite 55 prosenttiin vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 […]

Julkaistu 28.2.2019 1

Muovinkierrätyksestä uusi normaali

Jokaisella tuotteella on oma elinkaarensa. Kiertotalousajattelun mukaisesti käyttöikänsä päähän tulevaa tuotetta ei tulisi kuitenkaan nähdä jätteenä, vaan raaka-aineena jollekin uudelle. Tarvitsemme kunnianhimoisia kierrätystavoitteita. Parantamisen varaa löytyy kierrätyksen jokaiselta osa-alueelta. Lienee selvää, että esimerkiksi muovin osalta emme käytä aineen uudelleenkäyttömahdollisuuksia täysin hyväksemme. Muovi ei tokikaan ole raaka-aineena huono ja sitä onkin viime vuosina moitittu myös turhaan. […]

Julkaistu 22.2.2019 0

Tiedustelulait luovat turvaa

Tieto on valtaa, mutta tieto luo myös turvaa. Suomi on ikävä kyllä muita maita jäljessä tietoliikennetiedustelussa, vaikka muuttunut turvallisuusympäristömme vaatisi ehdottomasti ajantasaisen lainsäädännön. Suomi on suorastaan poikkeuksellinen maa, koska meillä ei vielä ole omaa tiedustelulainsäädäntöä. Onneksi hallitus havahtui tilanteeseen ja tiedustelulainsäädäntö on annettu hallituksen esityksenä eduskunnalle vuosi sitten. Olen viimeisen kuukauden aikana osallistunut maanpuolustuskurssille, jossa […]

Julkaistu 19.2.2019 0

Uppbådet ger en utomordentlig möjlighet att nå hela årskullen — ta också med kvinnorna

Som bäst deltar jag i den nationella försvarskursen. Medan den pågår har jag funderat på värnpliktens och civiltjänstens framtid och på möjligheten till så kallad medborgartjänst. När vår kurs öppnades utnyttjade Försvarsmaktens kommendör Lindberg en stor del av sitt tal för att motivera det nuvarande systemet med värnplikt för män, kompletterad med frivillig tjänst för […]

Julkaistu 7.2.2019 0

Vastauksia kysymyksiin hiilinieluista

Vihreä Lanka -lehti pyysi minua kommentoimaan väitteitä asteikolla 1–5, 1: täysin eri mieltä ja 5: täysin samaa mieltä. Alla vastaukseni perusteluineen. 1. Suomen metsäpolitiikan tavoitteena tulisi olla metsien hiilinielun ja -varaston kasvattaminen mahdollisimman suureksi. Arvosana 4. Kokoomus pitää kansallisen metsä- ja ilmastopolitiikan yhteisenä tavoitteena, että metsien pitkän ajan arvoa kasvatetaan. Tutkimukset osoittavat, että metsien hiilinielu […]

Julkaistu 5.2.2019 0