Valikko 

Blogi

Kehityspolitiikka monen asian keskiössä

Kehityspolitiikka linkittyy moneen tärkeään kysymykseen; ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja resurssikysymyksiin. Demokratiaan, rauhaan, vakauteen ja turvallisuuteen. Globaaliin oikeudenmukaisuuteen ja vastuullisuuteen, kansainväliseen kauppaan ja yrittäjyyteen. Sekä tietysti tasa-arvoon ja etenkin naisten ja tyttöjen oikeuksiin. Saan itsekin työskennellä kehityspolitiikan parissa monessa eri tehtävässä: kehityspoliittisen toimikunnan varapuheenjohtajana, puolueiden välisen demokratiayhteistyöjärjestö Demon varapuheenjohtajana, sekä jäsenenä eduskunnan väestö ja kehitysryhmässä. Onkin ollut […]

Julkaistu 13.11.2018 0

Minun viikkoni eduskunnassa & USA:n esivaalit

Hei, olen Manar Dahan ja olin kansanedustaja Saara-Sofia Sirénillä TET-harjoittelussa eduskunta-avustajana 5.-9.11. Toimin itse Tampereen Nuorisovaltuustossa ja olen kiinnostunut politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista, jonka takia hainkin eduskuntaan tettiin. Sain tehdä kaikkea työyhteisön kokouksiin osallistumisesta joulukorttien valmisteluun. Kävin torstaina 8.11. vierailulla valtiovarainministeriössä ja perjantaina pääsin tutustumaan eduskunnan kansainväliseen yksikköön. Viikko kokonaisuutenaan oli todella mielekäs ja mielenkiintoinen. […]

Julkaistu 9.11.2018 0

Työn murros haastaa koko Eurooppaa

(Kuva: Kokoomusnuoret) Osallistuin Helsingin Messukeskuksessa järjestettyyn EPP:n kongressiin tällä viikolla ja sain kunnian johtaa puhetta työelämän muutoksia käsitelleessä paneelikeskustelussa. Euroopalla on haasteistaan huolimatta mahdollista pysyä osaamisen ja hyvinvoinnin johtavana maanosana tulevaisuudessakin. On todella tärkeää, että Kokoomuksen kutsusta on saatu Euroopan keskeiset vaikuttajat Suomeen keskustelemaan tulevaisuudesta Työmarkkinat ovat murroksessa ja järjestelmämme kohtaavat merkittäviä haasteita. Nuoret sukupolvet […]

Julkaistu 8.11.2018 0

METSO-ohjelman määrärahalisäys tärkeä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi

Olen tyytyväinen hallituksen lisätalousarvioesitykseen, jossa esitetään yhteensä kolmen miljoonan euron lisäystä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmalle (METSO) suojelualueiden hankintaan. METSO-ohjelma on tärkeä porkkana kotimaan metsien suojelussa. Vapaaehtoisuuteen perustuvan METSO-ohjelman avulla on onnistuttu luomaan hyvä keskusteluyhteys ympäristö- ja metsäalan toimijoiden välille, ja ottamaan tärkeitä askeleita luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ympäristöministeriö on aikaisemmin arvioinut, että metsiä tulisi ohjelman loppukauden ajan […]

Julkaistu 24.10.2018 0

Pienten lasten vanhempien mahdollisuus osallistua päätöksentekoon paranee

Eduskunta käsittelee tänään hallituksen esitystä sairausvakuutuslain muuttamisesta. Esityksessä parannetaan lapsiperheiden yhdenvertaisuutta monella tavalla. Erityisen onnistuneena pidän linjausta siitä, ettei kunnallisen luottamustoimen hoitamista enää jatkossa pidettäisi vanhempainpäivärahan maksamiseen vaikuttavana ansiotyönä. Tästä aiheesta olen tehnyt lakialoitteen vuonna 2016, ja seuraavana vuonna eduskunnan naisverkoston voimin aloite uusittiin. Nyt on hienoa nähdä, että asia etenee hallituksen esityksenä. Pienten lasten vanhemmilla on […]

Julkaistu 23.10.2018 0

Kestävää kalapolitiikkaa

Viime viikkoina kalapolitiikasta on jälleen käyty ajankohtaista keskustelua etenkin kalastuskiintiöihin ja kalakantoihin liittyen. Perjantaina 12.10. eduskunnassa käsiteltiin hallituksen esitys Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta. Maanantaina 15.10. Luxemburgissa kokoontui EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto päättämään Itämeren kalastuskiintiöistä tulevalle vuodelle. Kalakantojen huolestuttava tilanne vaatii sekä kansallisia toimenpiteitä että kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi EU:n tasolla. Kalakantojen elinvoimaisuuteen vaikuttavat monet […]

Julkaistu 18.10.2018 0

Hållbar fiskpolitik

Under de senaste veckorna har det igen förts en aktuell diskussion om fiskpolitiken – särskilt, vad fiskekvoter och fiskbestånd beträffar. På fiskbeståndens livskraft inverkar flera faktorer. Fiskpolitiken står i en fast förbindelse även med till exempel klimatförändringen och vattendragsskyddet. Klimatförändringen förutspås att förvärra för sin del vattendragens övergödning ochsåledes försvaga fiskbestånden vidare. Fiskbeståndens oroväckande situation kräver både nationella åtgärder och internationellt samarbete till exempel på EU-nivån. Tjuvfiske i Östersjön hotar särskilt östersjölaxen. Tjuvfisket har faktiskt varit starkt framme i internationella diskussioner särskilt av Finlands initiativ. På måndagen skall EU-länderna komma […]

Julkaistu 18.10.2018 0

Asunnottomuuden poistamiseksi on tehtävä monialaista työtä

Tänään vietetään kansainvälisesti YK:n köyhyyden poistamisen päivää ja Suomessa asunnottomien yötä. Asunnottomuuteen on yleensä monta syytä ja asunnottomuutta on erilaista. Yhtä kaikki jokaisella tulisi olla oikeus asuntoon. Asunnottomuuden takana on yleensä moninaisia syitä. Asunnottomuutta on myös erilaista. Suomessa valtaosa asunnottomista majoittuu sukulaisten tai tuttujen luona. Liian moni kuitenkin on riippuvainen hätämajoitusjärjestelyistä tai jopa viettää yönsä […]

Julkaistu 17.10.2018 0

Mikä Suomen luontoa vaivaa

  Elinympäristömme heikkenee huolestuttavaa tahtia. Luonnon monimuotoisuuden heikentyminen ei ole vielä herättänyt yhtä suurta huolta kuin ilmastonmuutos, vaikka itse asiassa kyseessä on vähintäänkin yhtä kriittinen kysymys. Tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen 2020 mennessä. Tähän mennessä tehdyillä toimenpiteillä on saavutettu yksittäisiä edistysaskeleita, mutta köyhtyminen jatkuu edelleen. Kaiken taustalla on se, miten käytämme resurssejamme. Kun […]

Julkaistu 3.10.2018 0

Laki eläinten hyvinvoinnista eduskuntaan

  Eilen käytiin lähetekeskustelu uudesta eläinsuojelulaista. Lakiesitystä on odotettu jo kauan, sillä lain uusimiselle on ollut selkeä tarve. Valmistelua on tehty pitkään. Valmistelun lähtökohdaksi nostettiin muun muassa saatavilla oleva tieteellinen tieto sekä eläinten hyvinvointi ja hyvä kohtelu. Tavoitteen oli tehdä maailman paras eläinlaki. Valitettavasti tästä tavoitteesta taidetaan jäädä. Esityksen lähtiessä lausuntokierrokselle toivoin lopulliseen esitykseen kunnianhimon […]

Julkaistu 3.10.2018 0