Valikko 

Blogi

Antaako hallitus tuhansien hehtaarien tipahtaa suojelualueiden piiristä?

Ihmettelen hallituksen sanojen ja tekojen ristiriitaisuutta luonnon monimuotoisuuden turvaamisen osalta. Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva Suomen Metsäkeskus päivitti hiljattain tulkintaansa metsälain kymmenennestä pykälästä. Uuden pykälätulkinnan seurauksena yli 8700 hehtaaria suojelualueita näyttää pudonneen suojelun ulkopuolelle. Peräänkuulutan ministereiltä selvitystä asiasta ja välittömiä toimia tilanteen korjaamiseksi. Olisi hyvä, jos ministerit Leppä ja Mikkonen antaisivat selvityksen ympäristövaliokunnalle tapahtuneesta. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää […]

Julkaistu 8.11.2019 0

Kysymyksiä ja vastauksia koskien ehdokkuuttani

Lähdettyäni ehdolle Kokoomusnaisten puheenjohtajaksi olen saanut paljon viestejä kokoomuslaisilta ympäri Suomen. Lämmin kiitos kaikesta saamastani kannustuksesta ja tuesta. Keskusteluissa ja viesteissä on esitetty myös jonkin verran kysymyksiä, joten ajattelin vastata muutamiin useammin esitettyihin myös näin yhteisesti. Kysymyksiä, kommentteja ja ajatuksia saa edelleen mielellään lähettää. Ollaan yhteydessä! Miksi haluat Kokoomusnaisten puheenjohtajaksi juuri nyt? Kokoomuksessa on tällä […]

Julkaistu 28.10.2019 0

Regeringens klimatmål återspeglas inte i budgeten

Rinnes regering har satt upp mycket ambitiösa klimatmål. Därför har det varit en besvikelse att erfara, hur lite de goda målsättningarna syns som åtgärder i regeringens första budget. Det är just i budgeten regeringens målsättningar borde förverkligas. Den tydligaste inledande åtgärden borde ha varit slopandet av skatteförmånen för torvförbränning. Torven ger upphov till en femtedel […]

Julkaistu 25.10.2019 0

Kokoomuksen perhevapaamalli edistäisi tasa-arvoa ja työllisyyttä

Yhteiskuntamme kannalta yksi keskeinen rakenteellinen tasa-arvohaaste on uudistamista kaipaava perhevapaajärjestelmä. Perhevapaauudistuksen tulisi edistää ennen kaikkea tasa-arvoa sekä työllisyyttä. Kokoomus laati viime kaudella oman perhevapaamallinsa, joka toimisi hyvin uudistuksen pohjana. Kokoomuksen perhevapaamallin laadinta lähti liikkeelle Kokoomusnaisten aloitteesta ja Naisten liiton puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman johti prosessia ansiokkaasti. Oli tärkeää, että Kokoomukselle saatiin luotua yhtenäinen, tulevaisuuteen suuntaava […]

Julkaistu 10.10.2019 0

Turkistarhauskiellot etenevät Euroopassa vaan eivät Suomessa

Tänään 2.10. vietetään kansainvälistä Eläinten päivää, jonka vietto on aloitettu jo lähes 90 vuotta sitten. Eläinten päivästä alkaa myös valtakunnallinen Eläinten viikko meillä Suomessa. Kokoomuksen periaateohjelman mukaan sivistykseen kuuluu myös ympäristöstä huolehtiminen ja eläinten hyvä kohtelu. Eläimillä ja luonnolla on ihmisen tarpeista riippumaton arvo itsessään. Viime kaudella tavoitteena oli valmistella maailman parasta eläinlakia – laki […]

Julkaistu 4.10.2019 0

Naiskysymys ei ole vain Kokoomusnaisten kysymys – se on koko puolueen menestyksen pohja

Otsikko on tietenkin mukailtu kirjailija Minna Canthin tunnetusta sitaatista: ”Naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys vaan ihmiskunnan kysymys”. Kerron tässä kirjoituksessa, miksi olen lähtenyt ehdolle Kokoomusnaisten puheenjohtajaksi ja mitä haluaisin tehtävässä edistää. Tavoitteenani on vahvistaa Kokoomusnaisia. Tämä on tavoitteeni nimenomaan siksi, että tuloksena olisi vahvempi Kokoomus. Kysymys ei ole vain Kokoomusnaisten toiminnan potentiaalista kehittyä, vaan ennen […]

Julkaistu 27.9.2019 0

Tiistaina Toivo-talkoisiin, keskiviikkona salille?

Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta kasvaa ja se haastaa järjestöpohjaista toimintaa. Vapaa-ajalta odotetaan entistä enemmän vastapainoa työlle: elämyksiä, kokemuksia ja sisältöjä. Tämä kehitys on ollut nähtävissä jo 15 vuotta sitten esimerkiksi urheilujärjestötoiminnassa. Perinteinen talkootyö on vähentynyt dramaattisesti, tai ainakin muuttanut merkittävästi muotoaan. Erilaisten yhdistysten jäsenet näkevät itsensä ennemminkin asiakkaina, kuin aktiivisina toiminnan mahdollistajina. Toisaalta järjestötyötä haastaa myös […]

Julkaistu 26.9.2019 0

Toteuttaako hallitus vastuullista ja kestävää politiikkaa?

Olen puhunut kestävän kehityksen päätöksenteosta koko poliittisen urani ajan. Minusta kaiken päätöksenteon tulisi pohjata kestävyyden ja vastuullisuuden tavoitteisiin. Kestävä kehitys tarkoittaa sosiaalista vastuuta, ympäristövastuuta ja talousvastuuta. Rinteen hallitusohjelman nimestäkin nämä löytyvät: ”sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta”. Kestävän kehityksen mukainen politiikka edellyttäisi sitä, että nämä kolme kestävyyden kriteeriä näkyvät myös varsinaisessa päätöksenteossa. Kauniit tavoitteet ovat […]

Julkaistu 19.9.2019 0

Anonym rekrytering mot diskriminering

Det finländska välfärdssamhället bygger på att så många personer i arbetsför ålder som möjligt kan få ett arbete som motsvarar personens kompetens. Tyvärr är det inte alltid så väl. Att kompetensen inte utnyttjas optimalt kan bero såväl på hinder för arbetskraftens mobilitet som på direkt diskriminering. En form av diskriminering som inte så ofta tas […]

Julkaistu 19.9.2019 0

Hallituksen yritystukileikkauspuheet sulivat

Hallitus on esitellyt budjettinsa ja harmittelen, ettei hallituksen budjettiriihessä löytynyt valmiutta merkittäviin yritystukien karsintaan. Hallitus ei esimerkiksi poista turpeen veroetua, vaikka se olisi ollut erinomainen esimerkki ilmastolle ja ympäristölle haitallisesta yritystuesta, jollaisten leikkaamista nykyisten hallituspuolueiden riveistä on vaadittu. Sen sijaan hallitus on nostamassa parafiinisen dieselöljyn verotusta 120 miljoonalla eurolla tämän hallituskauden aikana. Mielestäni hallituksen tulisi […]

Julkaistu 19.9.2019 0