Valikko 

Blogi

Kestävyys näkökulmaksi Turun omistajaohjaukseen

Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa puhutaan tänään kaupungin omistajapolitiikasta. Kestävän ja vastuullisen politiikan tulisi mielestäni näkyä vahvemmin kaupungin omistajaohjauksessa. Nostan esille kaksi esimerkkiä:   Turun sataman aikomus hakea meriläjityslupaa Turun satama on hakemassa meriläjityslupaa miljoonalle kuutiolle. Ruoppausjätteen sijoittamista Airistolle pidetään Itämerelle haitallisena ja siten se on kestävän kehityksen periaatteiden ja esimerkiksi kaupungin Itämerisitoumusten vastaista. Satamayhtiö ymmärrettävästi ajattelee […]

Julkaistu 11.6.2018 0

Samarbete krävs för utnyttjande av skärgårdens turismpotential

Under de senaste åren har Finland blivit en intressant turistdestination för utländska resenärer. Vi har ett mångsidigt utbud av saker att se och göra. Alternativen sträcker sig från Lapplands snötäckta fjäll till sommarskärgårdens marina miljö. Turismen från utlandet till Finland slog rekord under fjolåret, då antalet övernattningar ökade med hela 17 procent. Även landets regering […]

Julkaistu 7.6.2018 0

Vastuullinen yritystoiminta suomalaiseksi kilpailuvaltiksi

Kohta kymmenen vuotta sitten kirjoitin graduani monikansallisten yritysten yhteiskuntavastuusta. Yksi johtopäätökseni oli, että tulevaisuudessa vastuullisten toimintatapojen merkitys tulee vain kasvamaan. Yrityksillä ei yksinkertaisesti ole varaa olla toimimatta vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kuitenkin esimerkiksi ihmisoikeuksia poljetaan edelleen työpaikoilla ympäri maailman. Kansainvälisen työjärjestö ILOn mukaan 25 miljoonaa ihmistä on pakkotyössä ja 152 miljoonaa lasta joutuu […]

Julkaistu 7.6.2018 0

Iloitsen Kokoomuksen puoluehallituksen päätöksestä esittää translain kokonaisuudistusta

Kokoomuksen puoluehallitus esittää puoluekokoukselle translain uudistamista ihmisoikeuksia kunnioittavaan muotoon vaativan puoluekokousaloitteen hyväksymistä. Iloitsen tästä päätöksestä. Mielestäni translain kokonaisuudistus parantaisi jokaisen itsemääräämisoikeutta sekä yksinkertaistaisi sukupuolen vahvistamiseen liittyvää viranomaistoimintaa. On esimerkiksi uskomatonta, että Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka vaatii sukupuoltaan korjaavalta sterilisaatiota. Tämä on räikeä ihmisoikeusloukkaus, josta Suomi on saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta lukuisia huomautuksia. Uuden lain tulisi […]

Julkaistu 14.5.2018 0

Mot en mer ambitiös klimatpolitik

I framtiden ställer klimatförändringen och knappare resurserallt snävare villkor för livet. Vi behöver sådana lösningar på både nationell och internationell nivå som gör att vi inte sliter ut vårt enda jordklot. I denna diskussion är det särskilt viktigt att så brett som möjligt lyssna till experterna och i synnerhet till forskarna. Besluten måste grundas på […]

Julkaistu 4.5.2018 0

Terveisiä Nepalista!

Palasin juuri muutaman päivän työmatkalta Nepalista, jonne matkasimme Kehityspoliittisen toimikunnan (KTP) delegaation voimin. Toimin KTP:n varapuheenjohtajana ja delegaation toisena johtajana. Vierailumme tarkoitus oli tutustua syvällisesti Nepalissa tehtävään kehitystyöhön, jota Suomi tukee. Ulkoministeriön alla toimivan KTP:n tehtävänä on arvioida Suomen kehityspolitiikkaa ja toimia kehityspoliittisena asiantuntijana hallituksen suuntaan. Lisäksi matkan tarkoituksena oli tutustua kiinnostavassa kehitysvaiheessa olevan Nepalin […]

Julkaistu 25.4.2018 0

Kiertotalous otettava ratkaisuksi vesistöjen suojeluun

  Olen tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen ravinteiden talteenotosta vesistöjen suojelemiseksi. HELCOM:in vuonna 2017 julkaiseman Itämeren tilaa kuvaavan tutkimustiedon perusteella vahvistuu käsityksemme siitä, että kansainvälisessä yhteistyössä asetettuja tavoitteita Itämeren paremman tilan saavuttamiseksi ei ole saatu toteutettua riittävissä määrin. Raportin mukaan ravinteiden pääsyä Itämereen on saatu vähennettyä. Typen pääsy on vähentynyt 13 prosentilla ja fosforin pääsy 19 […]

Julkaistu 29.3.2018 0

Turun keskustavisiosta kestävään kaupunkikehitykseen

  Turun kaupunki lähestyy kunnioitettavaa 800 vuoden ikää. Vuonna 2029 juhlittavaa merkkipäivää silmällä pitäen Turussa on valmisteltu jo useamman vuoden ajan tulevaisuuteen katsovaa visiotyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa Turun kaupungin asemaa ”uudistuvana eurooppalaisena yliopisto- ja kulttuurikaupunki, jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä”. Vuonna 2014 Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian, joka linjaa kaupungin keskeiset toiminnalliset päämäärät […]

Julkaistu 29.3.2018 0

METSO-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan suunnitelmallisuutta

  Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, METSO, pyrkii pysäyttämään metsien monimuotoisuuden heikkenemisen. METSO-ohjelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen ja sitä toteuttavat ELY-keskukset, Suomen metsäkeskus sekä Metsähallitus yhteistyössä metsänomistajien kanssa.   METSO-ohjelman tarkoituksena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Ohjelma yhdistää erityisellä tavalla metsien suojelun ja talouskäytön vapaaehtoisuuteen perustuen. METSO-ohjelman avulla on […]

Julkaistu 28.3.2018 0

Stadsvision hjälper politiker att se längre

Åbo stad närmar sig vördnadsvärda 800 år. Med märkesdagen som firas 2029 i åtanke har man i Åbo redan i flera års tid förberett det framåtblickande visionsarbetet, vars mål är att stärka Åbo stads ställning som ”en europeisk universitets- och kulturstad som förnyar sig och där det är bra att leva och lyckas tillsammans”. År […]

Julkaistu 22.3.2018 0