Det svenska språket utgör inget hot för den finländska identiteten – våra grannar i väst är våra partner, vår granne i öst är en krigsförbrytare

Finland är en del av västvärlden och det nordiska samarbetet är vår viktigaste plattform för internationellt genomslag. Det finns behov av att ytterligare intensifiera det nordiska samarbetet inom EU, FN och i framtiden även Nato.  Att vara nordisk är en del av vår identitet. Vikten av banden västerut betonas i nuläget när vi har mist […]

Mer hjälp och stöd till Ukraina – det är absolut avgörande för vår framtid att Ukraina vinner kriget

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har redan pågått i ett halvår. Ukrainarna har lyckats försvara sitt hemland med hjälp av envishet och orubblighet. Samtidigt kämpar de för europeiska värderingar och även för oss. Trots tapperheten är den humanitära kris som kriget orsakat ett vardagligt faktum och dess effekter synliga över hela världen. Vid tidpunkten för publiceringen […]

Nato-omröstningen gjorde slut på finlandiseringens tid

Denna vecka röstade vi i Riksdagen med rösterna 188–8 för en ansökan om medlemskap i Nato; en stark röstövervikt. Beslutet fattades för att maximera säkerheten; för att trygga värden som är viktiga för finländarna och för oss, såsom demokrati och jämställdhet.  I och med detta beslut stärker vi samtidigt vår ställning och vårt samarbete med västländerna och i synnerhet med de övriga nordiska länderna. Vi har skäl […]

Vi behöver energi- och livsmedelsomställningar

Energi- och livsmedelspriserna stiger. Det fanns redan flera bakomliggande orsaker, såsom världsmarknadens tillväxt och ökningen av priset på utsläppsrätter. De vattenreserver som torkat ut på grund av den torra sommaren höjde elpriserna, särskilt i de nordiska länder som förlitar sig på vattenkraft, och å andra sidan försvagade torkan till exempel spannmålsskörden.  Sedan dess har Rysslands agerande, […]

Ansvarsfullhet är Finlands styrka

Allt fler konsumenter är intresserade av hur produkten eller tjänsten de köper har producerats. Ansvarsfullheten har varit en växande trend redan under en längre tid, och utgör på många håll en central del av den dagliga verksamheten.  För konsumenterna är det trots det fortfarande svårt att försäkra sig om att de val de gör är ansvarsfulla. I de […]

Regeringens lotterilag är en besvikelse

Riksdagen behandlade regeringen Marins lotterilagsreform i december. Tyvärr är propositionen en besvikelse. Genom denna reform kommer nämligen penningspelens nackdelar inte att förebyggas mycket. Räkningen betalas av de mest utsatta personerna. Finländarna förlorade i genomsnitt 370 euro i månaden till Veikkaus och utländska spelbolag under 2018. Bland dem finns spelare från alla inkomstnivåer, men förlusterna känns […]

Skärgårdens ringväg kan fungera bättre

Intresset är nu stort för att turista i hemlandet. Naturligtvis har skärgården också tidigare dragit till sig framför allt stugfolk och båtfolk. Under de två senaste somrarna har antalet turister emellertid varit större än förut. Ett av dragplåstren i vår region är Skärgårdens ringvägar. Mängden cyklister på rutterna har vuxit med tiotals procent i året. Senast nu måste uppmärksamhet fästas såväl vid ruttens […]

Djurskyddslagen är fortfarande långt ifrån den bästa i världen

Förra året föreslogs en reform av djurskyddslagen. Målet var att få till stånd den bästa djurskyddslagen i världen. Riksdagen hann slutligen inte behandla lagen. Nu har den nuvarande regeringen gjort ett försök. Tyvärr är lagförslaget som gick till beredning igen en gång en besvikelse. Den nuvarande djurskyddslagen är från 1996. Lagens innehåll är ohjälpligt föråldrat. […]

I ett civiliserat land mår djuren bra

Vi firar som bäst djurens vecka. Arbetet med en lagstiftningsreform för att främja djurens välbefinnande har pågått länge. Vi får sannolikt vänta på tillräckliga reformer.  Det finns ett klart behov av att reformera djurskyddslagen. Vår nuvarande djurskyddslag och kompletterande förordningar är ohjälpligt otillräckliga ur djurskyddssynpunkt.  Under den förra perioden nådde förslaget riksdagen, men man hann inte […]

Kommunekonomin hotar att ytterligare försvagas

Så här inför kommunalvalet är det all anledning att fundera på hur det om några år kan se ut på våra bostadsorter. Partierna och kandidaternatävlar om att berätta vad de skulle satsa mer pengar på och vilka förhållanden som i synnerhet måste förbättras. Var och en som vill bli kommunal beslutsfattare borde samtidigt ställas inför den centralafrågan: hur kan det ekonomiska underlaget stärkas?  Alltför liten uppmärksamhet ägnas nämligen […]