Förtroende bygger på öppenhet och tydliga spelregler, också för bloggare och influencers

Vi har under den senaste veckan sett rubriker om marknadsföring i sociala medier och då särskilt gällande kommersiellt samarbete mellan politiker och företag. De grönas vice ordförande Fatim Diarra dök upp i rubrikerna i flera tidningar efter att som kompensation för synlighet i sociala medier bett Helkama om en elcykel värd tusentals euro. Diarra berättade öppet om samarbetet, men förståeligt nog […]

Finland måste vara aktivt i EU:s förhandlingar om coronaåterhämtning

På riksdagens frågetimme förra veckan diskuterades EU:s paket för återhämtning efter coronakrisen. Europeiska kommissionen föreslår ett stöd- och lånepaket på 750 miljarder, vilket naturligtvis också i Finland har livat upp diskussionen.  Högt ställda mål kan förhandlingstaktiskt vara en bra metod för att nå sina egna mål. För Finland skulle det ändå vara viktigt att aktivt kunna påverka helheten. En stor del av medlemsländerna deklarerade redan i god tid sin […]

Vad händer efter corona?

Coronakrisen har redan pågått i Finland i några veckors tid. Även om vi fortfarande befinner oss i den akuta situationen bör man också överväga hur man slutligen kommer ut ur krisen. Krissituationen och exitstrategin kräver planering och tydligt ledarskap. Under exceptionella omständigheter ökar vikten av strategisk ledning och samordning ytterligare. Dessa är de områden som i regeringens agerande under de senaste […]

Jämställdheten blir aldrig färdig

På söndagen firade man i Finland den internationella kvinnodagen, vars firande inleddes redan år 1914. Kvinnodagen etablerades som internationell festdag senast år 1975, då FN utnämnde den 8 mars till dagen för kvinnors rättigheter och internationell fred. Det finns fortfarande ett klart behov av en kvinnodag och en allmän jämställdhetsdiskussion såväl i Finland som i […]

Ge inte rum för rasism och antisemitism

Var och en av oss har redan i skolan läst om vidrigheterna i koncentrationslägren som krävde 6 miljoner människors liv.  Tusentals böcker, filmer, dokument och utställningar påminner oss om vilken grymhet människan är kapabel till.  Aldrig mer får något motsvarande hända. Därför är det viktigt att påminna om de fruktansvärda händelserna. Ändå har hatet och rasismen fått fotfäste också […]

Demokratin bygger på tillit

De senaste dagarna har Finland upplevt en regeringskris. Centern uttalade sitt misstroende mot statsminister Rinne och det slutade i tisdags med att regeringen föll.   Regeringens korta vandring har varit haltande. Representanter för de olika regeringspartierna har hela tiden drabbat samman i offentligheten, bland annat om miljö- och klimatpolitikens detaljer. Trots ett långt regeringsprogram har avgörandet i mången central konflikt skjutits på […]

Regeringens klimatmål återspeglas inte i budgeten

Rinnes regering har satt upp mycket ambitiösa klimatmål. Därför har det varit en besvikelse att erfara, hur lite de goda målsättningarna syns som åtgärder i regeringens första budget. Det är just i budgeten regeringens målsättningar borde förverkligas. Den tydligaste inledande åtgärden borde ha varit slopandet av skatteförmånen för torvförbränning. Torven ger upphov till en femtedel […]

Anonym rekrytering mot diskriminering

Det finländska välfärdssamhället bygger på att så många personer i arbetsför ålder som möjligt kan få ett arbete som motsvarar personens kompetens. Tyvärr är det inte alltid så väl. Att kompetensen inte utnyttjas optimalt kan bero såväl på hinder för arbetskraftens mobilitet som på direkt diskriminering. En form av diskriminering som inte så ofta tas […]

Kort på svenska

Välkommen till min webbsajt! Jag är en 32-årig riksdagsledamot och sitter för tredje mandatperioden i Åbo stadsfullmäktige. Dessutom fungerar jag som ordförande för Samlingspartiet i Egentliga Finland och som viceordförande för Egentliga Finlands landskapsfullmäktige. Till utbildningen är jag ekonomie magister (ekonom) och filosofie magister (internationella magisterprogrammet för framtidsforskning). Före politiken har jag arbetat såväl inom […]

Uppbådet ger en utomordentlig möjlighet att nå hela årskullen — ta också med kvinnorna

Som bäst deltar jag i den nationella försvarskursen. Medan den pågår har jag funderat på värnpliktens och civiltjänstens framtid och på möjligheten till så kallad medborgartjänst. När vår kurs öppnades utnyttjade Försvarsmaktens kommendör Lindberg en stor del av sitt tal för att motivera det nuvarande systemet med värnplikt för män, kompletterad med frivillig tjänst för […]