Regeringens lotterilag är en besvikelse

Riksdagen behandlade regeringen Marins lotterilagsreform i december. Tyvärr är propositionen en besvikelse. Genom denna reform kommer nämligen penningspelens nackdelar inte att förebyggas mycket. Räkningen betalas av de mest utsatta personerna. Finländarna förlorade i genomsnitt 370 euro i månaden till Veikkaus och utländska spelbolag under 2018. Bland dem finns spelare från alla inkomstnivåer, men förlusterna känns […]

Skärgårdens ringväg kan fungera bättre

Intresset är nu stort för att turista i hemlandet. Naturligtvis har skärgården också tidigare dragit till sig framför allt stugfolk och båtfolk. Under de två senaste somrarna har antalet turister emellertid varit större än förut. Ett av dragplåstren i vår region är Skärgårdens ringvägar. Mängden cyklister på rutterna har vuxit med tiotals procent i året. Senast nu måste uppmärksamhet fästas såväl vid ruttens […]

Djurskyddslagen är fortfarande långt ifrån den bästa i världen

Förra året föreslogs en reform av djurskyddslagen. Målet var att få till stånd den bästa djurskyddslagen i världen. Riksdagen hann slutligen inte behandla lagen. Nu har den nuvarande regeringen gjort ett försök. Tyvärr är lagförslaget som gick till beredning igen en gång en besvikelse. Den nuvarande djurskyddslagen är från 1996. Lagens innehåll är ohjälpligt föråldrat. […]

I ett civiliserat land mår djuren bra

Vi firar som bäst djurens vecka. Arbetet med en lagstiftningsreform för att främja djurens välbefinnande har pågått länge. Vi får sannolikt vänta på tillräckliga reformer.  Det finns ett klart behov av att reformera djurskyddslagen. Vår nuvarande djurskyddslag och kompletterande förordningar är ohjälpligt otillräckliga ur djurskyddssynpunkt.  Under den förra perioden nådde förslaget riksdagen, men man hann inte […]

Kommunekonomin hotar att ytterligare försvagas

Så här inför kommunalvalet är det all anledning att fundera på hur det om några år kan se ut på våra bostadsorter. Partierna och kandidaternatävlar om att berätta vad de skulle satsa mer pengar på och vilka förhållanden som i synnerhet måste förbättras. Var och en som vill bli kommunal beslutsfattare borde samtidigt ställas inför den centralafrågan: hur kan det ekonomiska underlaget stärkas?  Alltför liten uppmärksamhet ägnas nämligen […]

Öppenhet behövs, speciellt i krissituationer

Regeringen har under hela coronakrisen haft betydande problem med öppen kommunikation. Även om statsministerns tydliga uttalanden å ena sidan har lovordats har det också förekommit allvarliga brister i kommunikationen.  Under en pågående krissituation krävs en tydlig strategi, god samordning de olika aktörerna emellan och begriplig kommunikation. I stället framför regeringspartierna kontinuerligt rakt motsatta budskap i media och myndigheterna argumenterar […]

Ingen ska lämnas ensam!

På söndag firar vi Alla hjärtans dag. Enligt traditionen uppmärksammar vi då våra nära och kära: vänner som behöver eller vid behov erbjuder en tröstande axel. Vänner vi kan vända oss till i alla situationer, som delar både våra glädjeämnen och sorger. Coronatiden har också förändrat vårt sätt att träffa vänner. Många ser redan fram […]

Varför inför regeringen inte terapigaranti?

Denna vecka uppmärksammas den riksomfattande veckan för psykisk hälsa. Syftet är att lyfta fram erfarenheter av och information om hur man kan veta när det finns skäl att söka hjälp för problem med mentalhälsan. Coronaviruset har gjort sitt till för att fördjupa mentalhälsoproblemen. Ekonomisk osäkerhet, tvånget att avstå från att träffa nära och kära och till exempel utbrändhet bland barnfamiljer är […]

Oppositionens uppgift är att utmana

Såsom varje höst pågår i riksdagen en diskussion om regeringens budgetproposition. I år är dock budgetdebatten exceptionell, eftersom det finns specifika problem att lösa. Man försöker samtidigt inte enbart lösa coronakrisen utan även den ekonomiska krisen och klimatkrisen. De beslut som fattas i höst kommer att få långtgående konsekvenser. Samtidigt som hälsan och säkerheten kräver […]

Förtroende bygger på öppenhet och tydliga spelregler, också för bloggare och influencers

Vi har under den senaste veckan sett rubriker om marknadsföring i sociala medier och då särskilt gällande kommersiellt samarbete mellan politiker och företag. De grönas vice ordförande Fatim Diarra dök upp i rubrikerna i flera tidningar efter att som kompensation för synlighet i sociala medier bett Helkama om en elcykel värd tusentals euro. Diarra berättade öppet om samarbetet, men förståeligt nog […]