Kommunekonomin hotar att ytterligare försvagas

Så här inför kommunalvalet är det all anledning att fundera på hur det om några år kan se ut på våra bostadsorter. Partierna och kandidaternatävlar om att berätta vad de skulle satsa mer pengar på och vilka förhållanden som i synnerhet måste förbättras. Var och en som vill bli kommunal beslutsfattare borde samtidigt ställas inför den centralafrågan: hur kan det ekonomiska underlaget stärkas?  Alltför liten uppmärksamhet ägnas nämligen […]

Öppenhet behövs, speciellt i krissituationer

Regeringen har under hela coronakrisen haft betydande problem med öppen kommunikation. Även om statsministerns tydliga uttalanden å ena sidan har lovordats har det också förekommit allvarliga brister i kommunikationen.  Under en pågående krissituation krävs en tydlig strategi, god samordning de olika aktörerna emellan och begriplig kommunikation. I stället framför regeringspartierna kontinuerligt rakt motsatta budskap i media och myndigheterna argumenterar […]

Ingen ska lämnas ensam!

På söndag firar vi Alla hjärtans dag. Enligt traditionen uppmärksammar vi då våra nära och kära: vänner som behöver eller vid behov erbjuder en tröstande axel. Vänner vi kan vända oss till i alla situationer, som delar både våra glädjeämnen och sorger. Coronatiden har också förändrat vårt sätt att träffa vänner. Många ser redan fram […]

Varför inför regeringen inte terapigaranti?

Denna vecka uppmärksammas den riksomfattande veckan för psykisk hälsa. Syftet är att lyfta fram erfarenheter av och information om hur man kan veta när det finns skäl att söka hjälp för problem med mentalhälsan. Coronaviruset har gjort sitt till för att fördjupa mentalhälsoproblemen. Ekonomisk osäkerhet, tvånget att avstå från att träffa nära och kära och till exempel utbrändhet bland barnfamiljer är […]

Oppositionens uppgift är att utmana

Såsom varje höst pågår i riksdagen en diskussion om regeringens budgetproposition. I år är dock budgetdebatten exceptionell, eftersom det finns specifika problem att lösa. Man försöker samtidigt inte enbart lösa coronakrisen utan även den ekonomiska krisen och klimatkrisen. De beslut som fattas i höst kommer att få långtgående konsekvenser. Samtidigt som hälsan och säkerheten kräver […]

Förtroende bygger på öppenhet och tydliga spelregler, också för bloggare och influencers

Vi har under den senaste veckan sett rubriker om marknadsföring i sociala medier och då särskilt gällande kommersiellt samarbete mellan politiker och företag. De grönas vice ordförande Fatim Diarra dök upp i rubrikerna i flera tidningar efter att som kompensation för synlighet i sociala medier bett Helkama om en elcykel värd tusentals euro. Diarra berättade öppet om samarbetet, men förståeligt nog […]

Finland måste vara aktivt i EU:s förhandlingar om coronaåterhämtning

På riksdagens frågetimme förra veckan diskuterades EU:s paket för återhämtning efter coronakrisen. Europeiska kommissionen föreslår ett stöd- och lånepaket på 750 miljarder, vilket naturligtvis också i Finland har livat upp diskussionen.  Högt ställda mål kan förhandlingstaktiskt vara en bra metod för att nå sina egna mål. För Finland skulle det ändå vara viktigt att aktivt kunna påverka helheten. En stor del av medlemsländerna deklarerade redan i god tid sin […]

Vad händer efter corona?

Coronakrisen har redan pågått i Finland i några veckors tid. Även om vi fortfarande befinner oss i den akuta situationen bör man också överväga hur man slutligen kommer ut ur krisen. Krissituationen och exitstrategin kräver planering och tydligt ledarskap. Under exceptionella omständigheter ökar vikten av strategisk ledning och samordning ytterligare. Dessa är de områden som i regeringens agerande under de senaste […]

Jämställdheten blir aldrig färdig

På söndagen firade man i Finland den internationella kvinnodagen, vars firande inleddes redan år 1914. Kvinnodagen etablerades som internationell festdag senast år 1975, då FN utnämnde den 8 mars till dagen för kvinnors rättigheter och internationell fred. Det finns fortfarande ett klart behov av en kvinnodag och en allmän jämställdhetsdiskussion såväl i Finland som i […]

Ge inte rum för rasism och antisemitism

Var och en av oss har redan i skolan läst om vidrigheterna i koncentrationslägren som krävde 6 miljoner människors liv.  Tusentals böcker, filmer, dokument och utställningar påminner oss om vilken grymhet människan är kapabel till.  Aldrig mer får något motsvarande hända. Därför är det viktigt att påminna om de fruktansvärda händelserna. Ändå har hatet och rasismen fått fotfäste också […]