Anonym rekrytering mot diskriminering

Det finländska välfärdssamhället bygger på att så många personer i arbetsför ålder som möjligt kan få ett arbete som motsvarar personens kompetens. Tyvärr är det inte alltid så väl. Att kompetensen inte utnyttjas optimalt kan bero såväl på hinder för arbetskraftens mobilitet som på direkt diskriminering. En form av diskriminering som inte så ofta tas […]

Kort på svenska

Välkommen till min webbsajt! Jag är en 32-årig riksdagsledamot och sitter för tredje mandatperioden i Åbo stadsfullmäktige. Dessutom fungerar jag som ordförande för Samlingspartiet i Egentliga Finland och som viceordförande för Egentliga Finlands landskapsfullmäktige. Till utbildningen är jag ekonomie magister (ekonom) och filosofie magister (internationella magisterprogrammet för framtidsforskning). Före politiken har jag arbetat såväl inom […]

Uppbådet ger en utomordentlig möjlighet att nå hela årskullen — ta också med kvinnorna

Som bäst deltar jag i den nationella försvarskursen. Medan den pågår har jag funderat på värnpliktens och civiltjänstens framtid och på möjligheten till så kallad medborgartjänst. När vår kurs öppnades utnyttjade Försvarsmaktens kommendör Lindberg en stor del av sitt tal för att motivera det nuvarande systemet med värnplikt för män, kompletterad med frivillig tjänst för […]

Nyårslöften

Året 2018 som gått kommer åtminstone jag att minnas som året då vi fick se ett brett uppvaknande till den klimatförändring som hotar Jorden. IPCC:s senaste specialrapport om vilka problem ett allt varmare klimat ger upphov till fick berättigad uppmärksamhet runt om i världen och fler människor än tidigare väcktes till att kräva mer ambitiösa […]

Mer motion varje dag

  En rörlig livsstil och motion till vardags är viktiga faktorer för att må bra. Tyvärr är det bara en femtedel av alla finländare som rör sig så mycket som rekommendationerna föreskriver. Orörligheten ger staten utgifter av miljardklass, bland annat på grund av sjukdomarna som den orsakar. Det skulle vara i Finlands intresse att satsa på motion och idrott och på […]

Hållbar fiskpolitik

Under de senaste veckorna har det igen förts en aktuell diskussion om fiskpolitiken – särskilt, vad fiskekvoter och fiskbestånd beträffar. På fiskbeståndens livskraft inverkar flera faktorer. Fiskpolitiken står i en fast förbindelse även med till exempel klimatförändringen och vattendragsskyddet. Klimatförändringen förutspås att förvärra för sin del vattendragens övergödning ochsåledes försvaga fiskbestånden vidare. Fiskbeståndens oroväckande situation kräver både nationella åtgärder och internationellt samarbete till exempel på EU-nivån. Tjuvfiske i Östersjön hotar särskilt östersjölaxen. Tjuvfisket har faktiskt varit starkt framme i internationella diskussioner särskilt av Finlands initiativ. På måndagen skall EU-länderna komma […]

Mindre eutrofiering med hållbara lösningar

Sommarens exceptionellt varma väder ledde till riklig algblomning i insjöar och hav. Därför har tillståndet i vattendragen på senaste tiden varit ständigt på tapeten, och därför gav regeringens budgetmangling äntligen lättnad i Östersjöns tillstånd. Under budgetmanglingen i augusti beslutade regeringen effektivera skyddet för Östersjön och insjöarna genom att för ändamålet anvisa 45 miljoner euro i tilläggsfinansiering åren2019–2021. Regeringens beslut bidrar till att främja återvinning av […]

Samarbete krävs för utnyttjande av skärgårdens turismpotential

Under de senaste åren har Finland blivit en intressant turistdestination för utländska resenärer. Vi har ett mångsidigt utbud av saker att se och göra. Alternativen sträcker sig från Lapplands snötäckta fjäll till sommarskärgårdens marina miljö. Turismen från utlandet till Finland slog rekord under fjolåret, då antalet övernattningar ökade med hela 17 procent. Även landets regering […]

Mot en mer ambitiös klimatpolitik

I framtiden ställer klimatförändringen och knappare resurserallt snävare villkor för livet. Vi behöver sådana lösningar på både nationell och internationell nivå som gör att vi inte sliter ut vårt enda jordklot. I denna diskussion är det särskilt viktigt att så brett som möjligt lyssna till experterna och i synnerhet till forskarna. Besluten måste grundas på […]

Stadsvision hjälper politiker att se längre

Åbo stad närmar sig vördnadsvärda 800 år. Med märkesdagen som firas 2029 i åtanke har man i Åbo redan i flera års tid förberett det framåtblickande visionsarbetet, vars mål är att stärka Åbo stads ställning som ”en europeisk universitets- och kulturstad som förnyar sig och där det är bra att leva och lyckas tillsammans”. År […]