Demokratin bygger på tillit

De senaste dagarna har Finland upplevt en regeringskris. Centern uttalade sitt misstroende mot statsminister Rinne och det slutade i tisdags med att regeringen föll.   Regeringens korta vandring har varit haltande. Representanter för de olika regeringspartierna har hela tiden drabbat samman i offentligheten, bland annat om miljö- och klimatpolitikens detaljer. Trots ett långt regeringsprogram har avgörandet i mången central konflikt skjutits på […]

Regeringens klimatmål återspeglas inte i budgeten

Rinnes regering har satt upp mycket ambitiösa klimatmål. Därför har det varit en besvikelse att erfara, hur lite de goda målsättningarna syns som åtgärder i regeringens första budget. Det är just i budgeten regeringens målsättningar borde förverkligas. Den tydligaste inledande åtgärden borde ha varit slopandet av skatteförmånen för torvförbränning. Torven ger upphov till en femtedel […]

Anonym rekrytering mot diskriminering

Det finländska välfärdssamhället bygger på att så många personer i arbetsför ålder som möjligt kan få ett arbete som motsvarar personens kompetens. Tyvärr är det inte alltid så väl. Att kompetensen inte utnyttjas optimalt kan bero såväl på hinder för arbetskraftens mobilitet som på direkt diskriminering. En form av diskriminering som inte så ofta tas […]

Kort på svenska

Välkommen till min webbsajt! Jag är en 32-årig riksdagsledamot och sitter för tredje mandatperioden i Åbo stadsfullmäktige. Dessutom fungerar jag som ordförande för Samlingspartiet i Egentliga Finland och som viceordförande för Egentliga Finlands landskapsfullmäktige. Till utbildningen är jag ekonomie magister (ekonom) och filosofie magister (internationella magisterprogrammet för framtidsforskning). Före politiken har jag arbetat såväl inom […]

Uppbådet ger en utomordentlig möjlighet att nå hela årskullen — ta också med kvinnorna

Som bäst deltar jag i den nationella försvarskursen. Medan den pågår har jag funderat på värnpliktens och civiltjänstens framtid och på möjligheten till så kallad medborgartjänst. När vår kurs öppnades utnyttjade Försvarsmaktens kommendör Lindberg en stor del av sitt tal för att motivera det nuvarande systemet med värnplikt för män, kompletterad med frivillig tjänst för […]

Nyårslöften

Året 2018 som gått kommer åtminstone jag att minnas som året då vi fick se ett brett uppvaknande till den klimatförändring som hotar Jorden. IPCC:s senaste specialrapport om vilka problem ett allt varmare klimat ger upphov till fick berättigad uppmärksamhet runt om i världen och fler människor än tidigare väcktes till att kräva mer ambitiösa […]

Mer motion varje dag

  En rörlig livsstil och motion till vardags är viktiga faktorer för att må bra. Tyvärr är det bara en femtedel av alla finländare som rör sig så mycket som rekommendationerna föreskriver. Orörligheten ger staten utgifter av miljardklass, bland annat på grund av sjukdomarna som den orsakar. Det skulle vara i Finlands intresse att satsa på motion och idrott och på […]

Hållbar fiskpolitik

Under de senaste veckorna har det igen förts en aktuell diskussion om fiskpolitiken – särskilt, vad fiskekvoter och fiskbestånd beträffar. På fiskbeståndens livskraft inverkar flera faktorer. Fiskpolitiken står i en fast förbindelse även med till exempel klimatförändringen och vattendragsskyddet. Klimatförändringen förutspås att förvärra för sin del vattendragens övergödning ochsåledes försvaga fiskbestånden vidare. Fiskbeståndens oroväckande situation kräver både nationella åtgärder och internationellt samarbete till exempel på EU-nivån. Tjuvfiske i Östersjön hotar särskilt östersjölaxen. Tjuvfisket har faktiskt varit starkt framme i internationella diskussioner särskilt av Finlands initiativ. På måndagen skall EU-länderna komma […]

Mindre eutrofiering med hållbara lösningar

Sommarens exceptionellt varma väder ledde till riklig algblomning i insjöar och hav. Därför har tillståndet i vattendragen på senaste tiden varit ständigt på tapeten, och därför gav regeringens budgetmangling äntligen lättnad i Östersjöns tillstånd. Under budgetmanglingen i augusti beslutade regeringen effektivera skyddet för Östersjön och insjöarna genom att för ändamålet anvisa 45 miljoner euro i tilläggsfinansiering åren2019–2021. Regeringens beslut bidrar till att främja återvinning av […]

Samarbete krävs för utnyttjande av skärgårdens turismpotential

Under de senaste åren har Finland blivit en intressant turistdestination för utländska resenärer. Vi har ett mångsidigt utbud av saker att se och göra. Alternativen sträcker sig från Lapplands snötäckta fjäll till sommarskärgårdens marina miljö. Turismen från utlandet till Finland slog rekord under fjolåret, då antalet övernattningar ökade med hela 17 procent. Även landets regering […]